Součástí sboru je výjezdová jednotka s patnácti muži, jenž spadá do kategorie JPO III. „Do dnešního dne jsme měli patnáct výjezdů. Z toho ale byly jen tři požáry a o zbylé se nám postaraly přírodní živly, bleskové povodně a větrná smršť,“ říká Roman Skrčený, velitel výjezdové jednotky SDH Jezvé.

Místní hasiči mají s povodněmi zkušenosti. V blízkém okolí se už pravidelně dvakrát do roka vylije ze svých břehů Ploučnice. „Letos jsme měli malou přestávku. Zato jsme vyjížděli do Kamenického Śenova a Nového Oldřichova, které postihla velká voda,“ podotýká Roman Skrčený.

Do Kamenického Šenova přijeli, když už voda opadávala. Pomohli tak s odklizením naplavenin, než byli převeleni do Nového Oldřichova. A tady je čekala skoro čtyřmetrová povodňová vlna jindy klidné říčky Bystrá.

„Voda se valila s kopce a brala s sebou všechno, co jí stálo v cestě,“ popisuje velitel Skrčený. Jeho muži okamžitě začali s odčerpáváním vody z místní restaurace a jednoho z rodinných domů. „Restaurace je přibližně dva metry nad úrovní říčky, ale ve sklepě bylo přes metr vody. Tak moc se zvedla voda,“ přibližuje Roman Skrčený.

Dobrovolní hasiči z Jezvé si příliš neoddechli a pár dní na to, po dohodě mezi obecními úřady, vyrazili do Dolních Habartic na Děčínsku. Ty zdecimovala šestimetrová povodňová vlna a poničila místní mostky. Pomáhali tady nejen s jejich opravou, ale také s vyklízením domů a odstraňováním škod.

Ke své práci potřebují hasiči adekvátní zázemí. To mají v poměrně nové požární zbrojnici. „Ta nám slouží dobře. Jen bychom potřebovali v budoucnu přistavět garáž,“ doplňuje velitel Skrčený.

Není divu. Před časem se jim podařilo rozšířit vozový park, kdy získali převodem od ministerstva vnitra novější typ zásahového auta - Tatru 815, která má větší kapacitu vody. Ale i ostatní vybavení mají na dobré úrovni. „Podařilo se nám získat několik grantů, ale hlavně nás podporuje obec Stružnice,“ zdůrazňuje Roman Skrčený.

Na oplátku zase hasiči organizují celou řadu kulturních akcí pro místní obyvatele, mimo jiné Valentýnskou zábavu, pálení čarodějnic, kácení máje nebo dokonce vepřové hody. Podílejí se i na vyhlášené Vavřinecké pouti či pouti v Jezvé. „Jsme ale přece jenom hlavně hasiči, a tak pořádáme také soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce a zároveň s tím proběhl i druhý ročník Memoriálu Aloise Juráška,“ doplňuje Roman Skrčený.

S chlapskou částí sboru drží krok i jeho něžnější polovička. Patnáctka místních dobrovolných hasiček si před pár týdny odvezla první místo ze soutěže v požárním útoku ve Starých Splavech. Nejinak je tomu i u generace mladých hasičů. Ti se zúčastňují rovněž celé řady soutěží, v nichž se pravidelně umísťují na předních místech.

Plné ruce práce měli dobrovolní hasiči z Jezvé vždy s povodněmi. Ač se letos Ploučnice výjimečně nevylila ze svých břehů, bylo jejich pomoci zapotřebí jinde. Počátkem léta vyjížděli k bleskové povodni do Kamenického Šenova. V Novém Oldřichově jim ale cestu zatarasila rozbouřená říčka Bystrá, a tak to vzali oklikou přes Českou Kamenici. Protože už v Šenově voda opadávala, začali s odstraňováním naplavenin, aby byli vzápětí převeleni zpět do Nového Oldřichova. Tady právě kulminovala povodňová vlna, která dosáhla téměř čtyř metrů. Hasiči okamžitě začali odčerpávat vodu z místní restaurace a rodinného domu. Po opadnutí vody pomáhali místním s odstraňováním následků. To si zopakovali o pár dní později v Dolních Habarticích.