V hasičské zbrojnici naKrompachu jsme se setkali s velitelem výjezdu Lubošem Krejčíkem a s veliteli družstev Jiřím Balcárkem a Martinem Šimkem, který je zároveň jednatelem občanského sdružení SDH Krompach.

Místní sbor dobrovolných hasičů má nyní šestnáct členů. Ne všichni ale bydlí trvale v Krompachu. „Máme tu členy ze Cvikova, Mařenic a Prahy. V poslední době jsme aktivnější, než tomu bylo v minulosti. Obec to oceňuje a podporuje nás, stejně jako naše rodiny,“ říká Martin Šimek.

Výjezdová jednotka má devět mužů. Spadá do kategorie JPO5, což ji předurčuje pouze k výjezdům v katastru obce. Podle slov hasičů je škoda, že nemohou vyjíždět i k požárům v okolí. „Rádi bychom pomohli a zároveň je každá podobná příležitost dobrá k prověření techniky a připravenosti družstva,“ říká Martin Šimek. „Pokud jsme ale vyvoláni operačním důstojníkem, můžeme vyjet i za hranice okresu, abychom poskytli technickou pomoc nebo dopravu vody při velkých požárech,“ dodává Luboš Krejčík.

Členové jednotky jsou pravidelně proškolováni a zrovna v den, kdy jsme je zpovídali, se Luboš Krejčík s Jiřím Balcárkem vrátili ze školení. „Probírali jsme taktiku postupu například při úniku nebezpečných látek. Zrovna tak se průběžně seznamujeme i s novými vyhláškami a zákony,“ vysvětluje Luboš Krejčík. Odbornou přípravou ale prochází i ostatní členové výjezdu.

K požárům jezdili krompašští hasiči avií, která jim byla přidělena už v osmdesátých letech. Zmíněné vozidlo však nebylo příliš vhodné, chyběla mu nádrž na vodu. Proto si pořídili před dvěma lety od sedlčanského sboru Tatru Cas 32, která je vybavena stříkačkou s čerpadlem a s nádrží na šest kubíků vody. Tento hasičský speciál je teď jejich chloubou. Na jeho opravách a údržbě strávili desítky hodin a dokonce mu museli uzpůsobit i stání v části bývalého kravína.

Hasičská zbrojnice v Krompachu je impozantní budova, které dominuje vysoká dřevěná věžička. Ta je pozůstatkem původní zbrojnice a v minulosti sloužila k vysoušení hadic. „Chystáme se na její opravu. Trochu tam v minulosti zatékalo, takže ji musíme odstrojit a nahradit uhnilé části,“ vysvětluje Jiří Balcárek.

Technická vybavenost sboru je poměrně dobrá. V Krompachu nakupují zejména ochranné pomůcky. Díky grantu Libereckého kraje si mohli pořídit nové přilby. S nákupem radiostanic a osvětlovací techniky pomohli sponzoři. Ke své práci by hasiči potřebovali kvůli častým vichřicím hlavně výkonnou motorovou pilu.

Místní dobrovolníci se účastní hasičských soutěží a v útulné společenské místnosti v jejich zbrojnici mají celou řadu trofejí. V posledních letech pravidelně jezdí hlavně do Stráže pod Ralskem a mají radost, že se zde jejich útok může směle měřit s daleko většími sbory z okolí.

Hasiči z Krompachu se účastní i kulturního života v obci. Každoročně připravují pálení čarodějnic nebo dětský den. Během těchto akcí se v minulosti předvádělo divákům vyprošťování z automobilu či jeho hašení a zván byl i spřátelený sbor z Cvikova. Účastní se také Cyrilometodějských slavností na začátku července, kde mají stánek s občerstvením a ukazují hasičskou techniku.

Dobrovolníci pomáhají obci i nárazovými brigádami a úklidem. „Organizovali jsme tady sběr železa, likvidovali jsme černou skládku, která zde po léta byla, sekáme trávu okolo návsi a zbrojnice a také jsme čistili přítok do požární nádrže,“ vypočítává Luboš Krejčík. Svojí prací a časem tak hasiči v Krompachu přispívají nejen ke zvýšení bezpečnosti ale také ke zvelebení obce.

Nejčastějšími událostmi, ke kterým se v Krompachu vyjíždí, jsou požáry balíků sena a zejména popelnic a kontejnerů na komunální odpad. Je to dáno nezkušeností a nerozumem víkendových návštěvníků, kteří často vyhazují do odpadků ještě žhavý popel. Ten dokáže bez problémů zapálit ostatní odpadky. Kvůli podobné příčině museli místní hasiči vyjet již několikrát. Naposledy letos v září. Na místo vyjeli dobrovolníci se svojí tatrou. Požár rychle lokalizovali a uhasili. Díky včasnému zásahu nedošlo k žádným škodám na majetku. Profesionálové, kteří přijeli k požáru několik minut po místních dobrovolnících, si jenom vyplnili dokumenty a vrátili se na základnu. Krompašští hasiči tak znovu dokázali svoji důležitost.

Autor: Tomáš Cidlina