V předválečném a válečném období v Holanech působila němečtí hasiči. Po roce 1945 se poslání ujala již česká jednotka, která čítala zhruba 28 členů. Ta, kromě základních povinností na úseku požární ochrany, organizovala i různé kulturní akce, mezi něž patřily dnes již legendární hasičské plesy.

„Ty se pořádaly na sále v Holanech na návsi nad místní knihovnou. Malou raritou je, že hasiči také asistovali při pohřbech, kdy nosili rakve a spouštěli je do hrobů,“ zavzpomínal Josef Urban, velitel SDH Holany.

V průběhu let se ale jednotka vyvíjela a prošla řadou změn. „Na začátku nového tisíciletí jsme byli zařazeni do kategorie JPO III. To znamená, že vyjíždíme jak při větších událostech na pomoc profesionálním hasičům, ale také k vlastním zásahům,“ vysvětluje velitel Urban.

Vzhledem k tomu, že v okolí Holan jsou většinou lesy a pole, není si tedy těžké domyslet, že právě tam směřuje většina zásahů. Požáry lesů a polí ale nejsou jedinou hrozbou. „V posledních dnech jsme, asi jako každá jednotka na Českolipsku, odstraňovali následky větrné smrště doprovázené silným deštěm, která se přehnala naším regionem v druhé polovině minulého týdne,“ říká Josef Urban.

Mimo potlačování rozbouřených živlů se holanští hasiči ve svém volné čase věnují nejen své technice ale zejména lidem ve svém okolí. „Místní občané se na nás obrací s nejrůznějšími prosbami. Ty se v rámci našich sil a možností snažíme vyplnit, ať už se jedná o prořezání větví nebo zásobování vodou, “ popisuje Josef Urban. Kromě toho místní jednotka pořádá i kulturní akce, a to pálení čarodějnic na zdejší louce či dětský den.

Ke své práci hasiči potřebují adekvátní zázemí. To získali před třemi lety, kdy se přestěhovali do nově vybudované hasičské zbrojnice v areálu bývalého státního statku. „Hospodářské stavení se přestavělo na velkou garáž, sklad a společenské prostory se sociálním zařízením,“ upřesňuje hasičský velitel.

Sbor dobrovolných hasičů v Holanech má v současnosti jedenáct členů. Ti mají k dispozici tři vozidla, dvě cisterny Škoda 706 a jednu skříňovou Avii.

Postupně ale jednotka získává další nezbytné vybavení, na které si doba klade vyšší a vyšší nároky. I přes velkou dotační podporu z Liberce, však není situace lehká. Podle mínění Josefa Urbana však s tímto problémem bojují snad všechny dobrovolné jednotky po celém území naší republiky.