O tom však příliš mluvit nechtějí. Při svých zásazích jsou totiž často svědky neštěstí druhých, a tak pomoc bližnímu považují za samozřejmou a normální součást svého života.

Více o sboru ZDE

Možná právě proto se snaží zpestřit lidem ve svém okolí nejrůznější zábavou jinak všední dny. Holanský sbor dobrovolných hasičů není jiný. Jejich velitel Josef Urban se také nejvíc rozpovídal o prořezávání větví či pořádání dětského dne. To jsou podle něj právě činy, na něž mohou být hrdí.