Před 144 lety byl založen německý sbor i župní hasičská jednota v Jablonném v Podještědí. Počátek hasičských dějin nebyl vůbec jednoduchý, počet sborů v sedmdesátých letech devatenáctého století rostl velmi zvolna.

„Hasičská myšlenka se šířila vysíláním schopných cvičitelů do nově založených sborů. Brzy se však začaly objevovat překážky. Zejména ve způsobu zajištění členů a jejich rodin proti úrazu, případně i úmrtí ve službě, ale nepanovala ani shoda o jednotném stejnokroji,“ popsal Václav Flegl, kronikář města Jablonného v Podještědí.

Po roce 1945 se svého poslání ujala ve městě již česká jednotka. Ta, kromě základních povinností na úseku požární ochrany, organizovala i různé kulturní akce, mezi něž patřily hasičské plesy.

V průběhu let se ale jednotka vyvíjela a prošla řadou změn, v současnosti spadá do kategorie JPO III. Mezi jejich poslední zásahy patří ten u povodní, které postihly město začátkem července. Po průtrži mračen voda společně s bahnem stekla z přilehlých polí na silnici I/13, kde utvořila jezero. Zatopeny byly také zahrady a přízemí rodinných domů.

Jednotce už šestadvacet let věrně slouží Bulík, CAS 25, jeden z posledních trambusů na Českolipsku, který jim byl přidělen. Jeho služby ocenili vskutku netradičním způsobem. Vydali si vlastní kalendář, jehož je Bulík hlavním hrdinou.

Čerstvá zkušenost se záplavami a velká solidarita byla důvodem proč místní hasiči iniciovali dobrovolnou veřejnou sbírku na pomoc obcím, které nejvíce postihla velká voda v červenci následkem prudkých přívalových dešťů. Ta bude probíhat až do konce roku a vybrané peníze poputují nejvíce postiženým obyvatelům Oldřichova Háje a Markvartic na Děčínsku.

Mimo potlačování rozbouřených živlů se jablonští hasiči ve svém volné čase věnují nejen své technice ale zejména lidem ve svém okolí. Tradičně se podílí na oslavách dne dětí, putování pohádkovým lesem. Na každoročním Loučení s létem na místním koupališti pro potěchu oka veřejnosti ukazují svůj um při hasičské fontáně, která je podmalovaná hudbou Smetanovy Vltavy.

Na počátku července zaskočila Jablonné v Podještědí lokální záplava způsobená přívalovými dešti. Zatopeny byly zahrady i přízemí rodinných domů. Po průtrži mračen ale voda společně s bahnem stekla také z přilehlých polí na silnici I/13, kde utvořila jezero a zastavila dopravu na frekventované komunikaci na Liberec. Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném v Podještědí okamžitě vyjela odčerpávat vodu a neúnavně likvidovala následky povodně. Zdejší dobrovolní hasiči ale nejen potlačují rozbouřené živly, ale také projevili velkou dávku solidarity. Za podpory města iniciovali dobrovolnou veřejnou sbírku na pomoc obcím, které nejvíce postihla velká voda v červenci následkem prudkých přívalových dešťů. Ta bude probíhat až do konce roku a vybrané peníze poputují nejvíce postiženým obyvatelům Oldřichova Háje a Markvartic na Děčínsku.