Opouští jej stará garda, která tvořila podstatnou část jednotky. Tu nahrazuje mladá generace.
To sebou přináší velké změny v činnosti sboru. Omlazená jednotka stojí před nelehkým úkolem dostát cti svých předchůdců.
Při tom všem, ale mají stále na paměti své motto „Bližnímu ku pomoci“ a naplňují jej ze všech svých sil.
Nezapomínají na tradici a podílejí se aktivně na životě ve své obci pořádáním nejrůznějších akcí.
Zároveň jsou připraveni zasáhnout tam, kde je třeba a svým podílem pomoci profesionálním sborům.
Ocenit je třeba už jen jejich snahu, chuť a nadšení sloužit hasičskému cechu.