Jednotka se sedmnácti muži je zařazena v kategorii JPO III/1, což pro ni znamená povinnost vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu. Ta absolvuje přibližně padesát zásahů za rok. Kromě nárazových výjezdů k požárům, dopravním nehodám nebo technické pomoci postihlo Šenovsko i několik větrných smrští a v poslední době i záplav.

„To jsou většinou zásahy širšího, delšího a náročnějšího charakteru, kdy jsme ze svých domovů i několik dní,“ říká Aleš Vičan, velitel JSDH Kamenický Šenov. Letos místní hasiče potrápil neznámý žhář, který se bavil převážně v nočních hodinách tím, že zapaloval balíky lisovaného sena. Zábava mu vydržela několik nocí po sobě, což bylo pro ně dost náročné, protože ráno museli nastoupit do práce, která je pro ně prvotní. Žháře se povedlo zastavit až tím, že jednotka prostřednictvím zastupitelů města vyzvala majitele balíků o jejich odvoz z luk k uskladnění.

Vybavení jednotky je díky přístupu města a dotacím kraje na dobré úrovni. „Disponujeme dýchací a spojovou technikou na profesionální úrovni, máme potřebné vybavení vozidel k zásahům na požáry, dopravní nehody, technické pomoci i prostředky pro zajištění předlékařské pomoci,“ vypočítává Aleš Vičan a doplňuje, že vlastní dvě cisternová vozidla, dopravní automobil a nákladní vůz získaný z armády ČR. To vše bohužel staršího data, proto jejich handicapem jsou a budou stále víc emisní limity.

„I když se o techniku pečlivě staráme a město investuje nemalé prostředky na jejich provozuschopnost, čas se zastavit nedá a dost se na technice podepisuje,“ doplňuje Aleš Vičan. „Naše horské podmínky, dlouhé zimní období, technice také moc neprospívá, a tak jsme hodně zklamáni, že byl náš projekt na nákup nového zásahového vozidla z prostředků Evropské unie v minulém týdnu zrušen.“

Na tomto projektu pracovali šenovští hasiči více jak rok a půl, věnovali mu mnoho času a sil, protože byl jejich jedinou šancí, jak získat náhradu za současnou starou techniku.

„Město nemá prostředky na nákup nového vozidla ani s podílem státu, který činí dva miliony korun. Cena nového vozu se totiž pohybuje mezi šesti a osmi miliony, a to si bohužel město dovolit nemůže. Nezbývá než udržet naši současnou techniku v co nejuspokojivějším stavu po co nejdelší dobu,“ podotkl velitel Vičan.

Jednotka klade velký důraz i na prevenci, kdy několikrát do roka provádí praktický výcvik v budovách města, mateřských a školních zařízeních.
„Cvičení je prospěšné, jak pro naše seznámení se s objektem a případnou orientací v těchto budovách, tak i pro obslužný personál a děti. Zároveň si s námi nacvičují evakuaci, sledují zásah jednotky a aktivně se po ukončení zapojují do preventivní části, v níž je seznamujeme s chováním při vzniku požáru, jak pomoci druhým, jak a kam ohlásit požár a jiné užitečné rady formou zábavných hrátek pro ty nejmenší,“ vysvětluje Aleš Vičan.

Kromě toho se ale také aktivně podílí na organizaci kulturních akcí pořádaných obcí, zajišťuje pořadatelskou a technickou činnost. Příkladem jsou hudební a filmové akce u Panské skály, nejrůznější oslavy pořádané na náměstí – advent, oslavy výročí, pálení čarodějnic. Účastní se rovněž kulturních akcí v sousedních obcích jako součást organizačních složek, zajištění ukázek zásahů a případně i soutěží různých forem.

Patří mezi sbory, které začaly v našem regionu předvádět slavnou hudební fontánu. „Společně se zakladateli a tvůrci této fontány – Sborem dobrovolných hasičů z Nového Oldřichova ji každoročně předvádíme na poutích a jiných hasičských oslavách nejenom v našem kraji. Často spolupracujeme a rádi se účastníme sportovních a kulturních akcí pořádaných obcí a SDHO Skalice u České Lípy, kde jsme dokonce v loňském roce vyhráli první místo v netradiční soutěži požárního sportu,“ dodává Aleš Vičan.

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Kamenickém Šenově klade velký důraz na prevenci. Několikrát do roka proto organizuje praktický výcvik v budovách města, mateřských a školních zařízeních. Podle velitele jednotky Aleše Vičana je cvičení prospěšné pro obě strany. Dobrovolní hasiči se jeho prostřednictvím seznámí s prostory, což jim usnadní v případě požáru orientaci v těchto budovách. Zároveň s tím se poučí i zaměstnanci města, pedagogové a děti. S nimi nacvičují evakuaci, sledují zásah jednotky a také se aktivně zapojují do preventivní části výcviku.
Školáci se seznámí, jak se chovat při požáru, jak pomoci druhým, jak a kam ohlásit požár.