Před zdejší hasičskou zbrojnici, která byla zbudována roku 1930, jsme se setkali s představiteli místního sboru. Byli jimi jeho starosta Miroslav Pišta, jeho zástupkyně Hana Sobotová a Martin Karásek, který je již třetím rokem velitelem výjezdové jednotky.

V útulné místnosti historické, ale stále funkční budovy hasičské zbrojnice všichni tři zasvěceně vyprávějí o minulosti i současnosti sboru. Jeho novodobé dějiny se začaly psát po druhé světové válce, kdy zdejší dobrovolníci navázali na tradice předválečného sboru. V současnosti v něm působí padesát členů.

Výjezdová jednotka místních hasičů spadá do kategorie JPO 3 a čítá třináct mužů. Ti mají na starost nejen katastr Sloupu v Čechách ale také přilehlého Radvance, Svojkova a Chotovic. Mimo to zasahují sloupští dobrovolníci na výzvu českolipského operačního důstojníka u požárů či jako technická pomoc v obcích po celém okrese.

„Vyjíždíme zhruba tak desetkrát do roka. Nejčastěji jsou to požáry lesů a luk. Posledním výjezdem byl požár roubeného domu v Janově.“ říká Miroslav Karásek.

Cisterna má silnější motor

Technická vybavenost sboru je poměrně dobrá. Nechybí jim elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, kyslíkové masky ani radiostanice. Za vraty zbrojnice parkuje avie, kterou si hasiči pořídili díky sponzorskému daru. Je upravená pro jedenáctičlennou posádku.

Největším výjezdovým vozidlem sloupských hasičů je Škoda 706, která prošla kompletní rekonstrukcí. „Upravili jsme na ní nástavbu, dali jsme i silnější motor.“ upřesňuje Miroslav Pišta. Při výjezdu pojme tento hasičský speciál kromě nezbytné techniky a nádrže s třemi a půl tisíci litry vody devět mužů. „Na první zásah proti požáru je zásoba vody dostatečná. Pokud se jedná o něco většího, tak se na místo sjede vždy více sborů.“ vysvětluje Martin Karásek.

Krom toho si hasiči opatřili i starší dodávku, která v současnosti prochází potřebnými úpravami. „Chceme, aby bylo v autě místo pro pět lidí, dozadu dáme klec, ve které bude čerpadlo, elektrocentrála, motorová pila, hadice a lana, zkrátka vše, co je potřeba,“ popisuje velitel. Velikou výhodou dodávky je, že k jejímu řízení stačí řidičský průkaz skupiny B a mohou ji tak řídit všichni členové výjezdu.

Vyhrávají závody

Povinnou součástí života výjezdové jednotky je účast na námětových cvičeních pořádaných v součinnosti s profesionálními jednotkami. Tím posledním, kterého se místní hasiči zúčastnili, bylo cvičení ve stavebninách Raab Karcher v České Lípě. Zde hasiči ukazovali zaměstnancům, jak se mají zachovat v případě požárního poplachu nebo jak správně poskytnout první pomoc. Pravidelná jsou také cvičení v hasičském polygonu v Hamru na Jezeře.

Ti z hasičů, kteří nepatří do výjezdové jednotky, si své dovednosti procvičují v praxi na hasičských soutěžích. Sloupská hasičská delegace vyjíždí každoročně na noční závod do Horní Libchavy. Muži zde vyhrávali pravidelně až do loňského roku. Letos ve své kategorii zvítězily sloupské hasičky.

Ve Sloupu pořádají hasiči každoročně ples. Krom toho se jako bezpečnostní dozor účastní i kulturních akcí pořádaných obcí, jako je například každoroční pálení čarodějnic, Benátská noc nebo divadelní představení v lesním divadle.

Dětský hasičský kroužek ve Sloupu v současnosti nemají. V minulosti se konal v součinnosti se základní školou. „Loni jsme kroužek museli zrušit, protože skoro všichni vedoucí pracovali na směny a nebylo tak možné kroužek pravidelně vést. Zájem dětí tady ale byl, a proto obnovíme jeho činnost snad od příštího roku.“ dodává Martin Karásek.

I v těch dnech roku, kdyvětšina lidí zapomíná na starosti a oslavuje, měli dobrovolní hasiči ze Sloupu v Čechách příležitost dokázat svoji připravenost. Takovým dnem bylo i letošní velikonoční pondělí. Přesně v pravé poledne se pro hasiče rozezněl poplach. V nedalekém Svojkově vypukl požár na zahradě, kde její majitel pálil náletové dřeviny.
Požár hořel na ploše asi dvacet na dvacet metrů. Oheň se suchou trávou velmi rychle šířil a lidé bydlící v sousedství se obávali, aby červený kohout neohrozil jejich domy. Oheň dostali pod kontrolu sloupští dobrovolníci sami. Trvalo jim to asi dvacet minut a spotřebovali na něj tři a půl kubíku vody. V závěru zásahu jim přijeli pomoci i jejich kolegové z Nového Boru.

Autor: Tomáš Cidlina