Místní sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1867. Jeho novodobá historie se datuje od roku 1945. V roce 1974 měl sbor dobrovolných hasičů ve Stvolínkách 124 členů. V současné době jich je jen osmnáct.

I tak ale bdí nad mimořádnými událostmi v obci výjezdová jednotka o jedenácti mužích. Spadá do kategorie JP05, což znamená, že může zasahovat jen při událostech v katastru obce. Jaroslav Šimonek, který je dobrovolným hasičem už od dětství, velí místní výjezdové jednotce dva roky. „Je nám líto, že se nemůžeme účastnit výjezdů, které jsou v naší bezprostřední blízkosti, jako tomu bylo při nedávném požáru v Kravařích.“

V dobách, kdy byla většina zdejších stavení vybudována ze dřeva, se místní hasiči potýkali často s požáry domů. V současnosti vyjíždějí Stvolínečtí hlavně k živelným pohromám. Stále častější jsou totiž větrné smrště, po kterých je třeba popadané stromy z vozovek odklidit co nejrychleji.

Zaměstnává je žhář

Zrovna tak pomohli místní dobrovolní hasiči i při náhlém rozvodnění Bobřího potoka v červenci tohoto roku. Zatopen zde byl jeden dům a přilehlé zahrady. „Poslední dobou nás však zaměstnává především dosud neznámý žhář, který podpaluje stohy v okolí obce. Podobné požáry se velmi špatně hasí. Sláma je udusaná a její balíky mají tři a půl metráku. Proto je náročné stoh rozebrat a dostat se k ohnisku požáru.“

Na výjezdy jezdili místní hasiči donedávna Škodou 706 z roku 1975, lidově zvanou mates. „Toho jsme zdědili od vojáků. Strávili jsme hodně času na jeho údržbě, ale čas se zastavit nedá.“. V nedávné době stvolínecký sbor dostali od Tuháňských kolegů matesa o deset roků mladšího. Požární vozidlo pojme řidiče a sedm mužů posádky. K místu požáru se může vypravit s 3500 litry vody.

Práce dobrovolných hasičů nespočívá pouze v nárazových výjezdech. Stvolínečtí hasiči tráví mnoho času i údržbou a zlepšováním výstroje a výzbroje. Hodiny práce vyžadují také opravy a údržba zásahového vozidla. „Peněz bohužel není nazbyt, a proto si musíme vystačit s tím, co máme. Dá se ale říci, že k zásahu jsme připraveni dobře a máme vše, co potřebujeme. Velmi si ceníme i podpory ze strany vedení obce, která nám každoročně přispívá na provoz.“

Chtějí pokračovatele

Stvolínečtí dobrovolní hasiči by rádi přivedli do svých řad i děti. Podle slov velitele Jaroslava Šimonka je důležité seznamovat mladou generaci s prací hasičů a zásadami protipožární ochrany. „Loňský rok jsme se pokoušeli o nábor nových členů. Bohužel jsme malá obec a dětí je zde málo. Byli bychom rádi, kdyby to tu po nás jednou někdo převzal. Už proto pořádáme každoročně dětský den, kam zveme i hasiče z Dobranova, aby měli děti možnost vidět více hasičské techniky a seznámily se tak s naší prací.

Důležitou součástí života SDH Stvolínky jsou také cvičení, která prověřují jak techniku, tak připravenost samotného mužstva. V průběhu každého roku se konají cvičení. Tím posledním byl požární poplach v budově místního zámku. Byl proveden průzkum objektu a lokalizace požáru. Potom nastaly samotné hasební a záchranné práce. „Tohoto cvičení se účastnilo osm sborů z okolí. Konalo se i v součinnosti s profesionální jednotkou v České Lípě, která se po příjezdu na místo ujala velení.“

K činnosti dobrovolných hasičů patří i podíl na kulturním a společenském životu obce, která jejich úsilí oceňuje a pravidelně hasičské akce podporuje. V plesové sezoně se jedná především o tradiční hasičský bál, který se konává v kulturním domě ve Stvolínkách. Dalšími akcemi, které se odehrávají každoročně pod patronací místních dobrovolných hasičů, jsou pálení čarodějnic a dětské dny.

Stvolínští hasiči jako malý sbor vyjíždějí pouze k událostem v katastru obce. I tak ale mají práce dost. Platí to hlavně letos, kdy měli už čtrnáct výjezdů. Zaměstnávaly je zejména požáry stohů a travních porostů. První požár byl založen v březnu. Od té doby se podobný výjezd odehrál ještě několikrát.
Největší akce se odehrála v září. Požární poplach se rozezněl v půl šesté ráno. Hasiči se vypravili na stejné místo, kde již letos jednou zasahovali. Na místo požáru přijeli i členové SDH Žandov a profesionální jednotka z České Lípy. Jednalo se o požár většího rozsahu. Musela být zřízena kyvadlová doprava vody z Kravař. Při cestě pro vodu přijela jednotka k dopravní nehodě. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru odpojením baterie. Potom hasiči spěchali zpět k požáru stohu. Zásah byl ukončen v šest hodin večer.

Autor: Tomáš Cidlina