Pozitivní zprávou je i to, že letos znovu otevírají po několika letech hasičský kroužek pro děti a nemusí se tak obávat, že nebudou mít své pokračovatele.
Velitelem výjezdové jednotky je Pavel Rohlena, který je v místním sboru aktivní již od dětství a v minulosti zde byli veliteli jeho otec a děd.

Jedinou ženou ve sboru je jeho manželka. Ve výjezdové jednotce místního sboru se nachází patnáct mužů. Jednotka spadá do kategorie JPO 5, a proto zasahuje pouze při požárech a živelných pohromách v katastru obce.

Letos měli hasiči zatím pět výjezdů. O práci se jim postaraly letní přívalové deště, větrné smrště nebo požár komína. Poskytují i technickou pomoc při vyčerpávání vody ze studní nebo zatopených domů. Stejně tak se starají o průchodnost toku potoka, který je kromě požární nádrže v horní části obce hlavní zásobárnou vody při požárech.

Hasiče mrzí, že nemohou pomoci i ve vedlejších vesnicích, ale i to by se mělo brzy změnit. Místní hasiči totiž usilují o zařazení do kategorie JPO 3. Tím by se podělili o práci s ostatními sbory třetí kategorie v okolí. „Do JPO 3 spadají v okolí vlastně jen jednotky ze Žandova a z Jezvé, a ty to sem mají v případě požáru poměrně daleko, vysvětluje Pavel Rohlena.

Důležitou podmínkou pro přeřazení do výjezdové jednotky se širší působností je auto, které má cisternu s vodou. I po něm se místní hasiči poohlížejí.
Nejdříve však musí postavit novou garáž, protože auto s cisternou potřebuje mít vytápěné stání. Nová garáž bude připojena ke stávající budově hasičské zbrojnice a projekt na její výstavbu je ve stádiu přípravy.

O dvacet let staré avii, která tu stojí neustále připravena k výjezdu, v hasičské zbrojnici mluví Pavel Rohlena jako o babičce. V autě vozí hasiči vše, co potřebují ke své práci. Nechybí zde motorové pily, čerpadlo ani dýchací přístroje, které si díky příspěvku obce pořídili Volfartičtí letos.

Na spolupráci s obcí si místní hasiči, podle slov jejich velitele nemohou stěžovat. „Hlavně od posledních voleb, kdy se změnilo vedení obce, máme s obecním úřadem velmi dobré vztahy. Paní starostka nám vychází všemožně vstříc,“ říká Pavel Rohlena. Díky dotaci od obce si tak hasiči mohli dokoupit kromě zmíněných dýchacích přístrojů a radiostanic také ochranné přilby, opasky a výjezdovou obuv.

Na oplátku se hasiči starají o bezpečnost během kulturních a společenských akcí ve vesnici. Letos se jednalo hlavně o pomoc během lampionového průvodu. Hasiči ale pomáhali také občanskému sdružení Slunovrat, které se stará o rozvoj občanského a kulturního života v obci a letos v létě pořádalo pouštění čínských balonů.

Místní hasiči se účastní také soutěží. Pravidelně jezdí na akci s názvem Noční Libchava, kde se setkávají se svými kolegy s okresu. „Letos chceme zkusit také branné závody v Oldřichově,“ doplňuje Pavel Rohlena.

Občané ve Volfarticích si činnosti hasičů náležitě váží. Chvályhodná je především snaha volfartických hasičů o přeřazení do výjezdové kategorie s širší působností než pouze v katastru obce.

O hasičský dorost je zde postaráno, a proto mohou volfartičtí hasiči směle hledět do budoucnosti a těšit se na sto čtyřicáté výročí založení sboru v příštím roce.

Výjimečnou událostí letošního roku bylo odstraňování následků přívalových dešťů na začátku létních měsíců. Obec toho večera pořádala slavnost pod otevřeným nebem, kterou provazy deště rázem ukončily. Velká voda z okolních kopců se obcí provalila poměrně rychle. Pod hasičskou zbrojnicí, kde se opravoval most přes říčku Libchavu, ucpaly naplaveniny koryto a voda podemlela část břehu. Ve vesnici byly vyplaveny dva domy a několik studní.
Siréna svolávající hasiče k výjezdu se rozezněla okolo třetí hodiny. Důvodem k výjezdu byl spadlý strom v Nové Vsi. Po jeho odklizení byli hasiči staženi do Oldřichova, kde prováděli průzkum škod a nabízeli pomoc. Poté se vrátili do Volfartic, kde bylo potřeba pročistit koryto Libchavy. Hasiči usilovně pracovali až do večera. Jejich pomoc byla rychlá a účinná. Volfartičtí hasiči chodí tam, odkud jiní utíkají.

Autor: Tomáš Cidlina