Ten založil Ferdinand Leitenberger již v roce 1850 na žádost rady města Zákupy. Bývalý voják v hodnosti ritmistra, v dnešní terminologii kapitána, byl schopným vynálezcem na poli požární techniky a způsobu hašení požárů. Všechny své znalosti a nápady sepsal do brožury „Dobrovolné hasičské sbory“ vydané v roce 1855.

Ta je výjimečná tím, že se stala výchozím bodem pro činnost nejen zákupských hasičů, ale pro mnoho dalších dobrovolných sborů nejen v Českém království. V brožuře byly sestaveny organizační, cvičební a bojové řády. Její součástí byla celá řada obrázků tehdy známých hasebních pomůcek, techniky i způsobů hašení, z nichž byly mnohé právě Leitenbergerovým vynálezem.

„Vše je uloženo v archívu ve Vídni, kde se našly různé prospekty, certifikáty a patenty,“ potvrzuje Zdeněk Homza ml., velitel Sboru dobrovolných hasičů v Zákupech.

Ač je jednotka na svou minulost patřičně hrdá, je především partou lidí, která chce společnými silami ve svém volném čase pomáhat ostatním.
„Jsme zařazeni v kategorii JPO3/1 a vyjíždíme tak ke všem možným zásahům, ať už to jsou požáry, dopravní nehody či otevírání bytů,“ vysvětluje Zdeněk Homza.

Sbor má letos za sebou už pětatřicet výjezdů. „Po silném větru, který se prohnal regionem před dvěma týdny, jsme zasahovali u čtrnácti událostí. Jednalo se především o škody na střechách a popadané stromy, které bránily průjezdu po komunikacích,“ upřesňuje velitel. Zákupští nechyběli ani u velkého požáru českolipského kulturního domu Centrál či u požáru zámku v Zahrádkách. Pomáhali i během povodní v roce 2002, kdy čtrnáctičlenné družstvo vyjelo na pomoc na Mělnicko do obce Lužec.

Na řadu akcí jednotka vyjíždí s Tatrou 815, která jim věrně slouží třináct let a podle všech dostupných informací byla první svého druhu na území republiky.

Jednotka kromě pomoci, kterou poskytuje v rámci své činnosti, pořádá i nejrůznější kulturní akce, ať už je to každoroční den dětí, mikulášská nadílka nebo masopust. Letos po několikaleté odmlce začali opět pracovat s mládeží.