Díky svému zakladateli Ferdinandovi Leitenbergerovi se stali svého času vzorem pro vznik nejen všech okolních sborů, ale také hasičských jednotek za hranicemi Českého království. Ritmistr Leitenberger byl erudovaným vynálezcem, kdy vymyslel některé hasební pomůcky, techniky i způsoby hašení.

Více o sboru - ZDE

Své zkušenosti bývalého vojáka zase zúročil v sestavení organizačních, bojových a cvičebních řádech. Ve své době to byly převratné novinky, které pomohly udat směr hasičským sborům v celé střední Evropě.