Ve Sklářském muzeu byla zahájena výstava k 88. narozeninám této významné osobnosti novoborského sklářství, pedagoga, autora sklářských učebnic a sedmi patentů. Bývalí studenti se podepisovali na speciální tabuli, vzpomínali, hledali své spolužáky na řadě vystavených fotografií.

„Je tu všechno, co jsem vytvořil, včetně volné tvorby,“ řekl skromně Vlastimil Pospíchal. Pochází z Chotovic, vyučil se brusičem a projevoval i výtvarné nadání. Za války žila rodina v Belgii, Vlastimil Pospíchal byl v roce 1944 zatčen a deportován do Německa. Protože byl omylem vedený jako Belgičan, nemohl dostávat z domova balíčky s potravinami, a tak vyměňoval za jídlo své kresby.

Po r. 1945 nastoupil ve sklářské škole jako učitel rytí skla, později absolvoval pedagogickou fakultu. Pro vyučování technologie napsal i učebnice.
Má na svém kontě i sedm patentů. V roce 1986 se vrací z Tunisu do Čech a odchází do penze. Nadále spolupracuje s novoborskou školou, zejména na poli zahraničních styků. Žije střídavě v Novém Boru a na Malé Skále.