„Naši odborní pracovníci se také věnují aktualizaci a především doplňování stálých expozic o nové exponáty a sbírkové předměty, instalacím nových výstav a zlepšení servisu pro naše návštěvníky,“ prohlásil ředitel muzea Zdeněk Vitáček. „Rozhodující většinu všech oprav, úprav, instalací a výtvarných realizací provádíme vlastními silami,“ zdůraznil.

Pracovníci podle něj umístí v přírodovědných expozicích zcela nové druhy živočichů, zejména těch exotických. Také nevynechají kompletní renovaci a čištění i stávajících preparátů exotických druhů zvířat. „Tuto renovaci provádíme jednou za tři roky a ošetříme všechny vystavené exponáty ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců,“ vysvětlil ředitel Vitáček, který je i uznávaným zoologem.

Prohlédnout, ošetřit a nakonzervovat artefakty je rovněž nezbytné v odděleních a částech muzea, které se zaměřují na regionální historii. Na každý vystavený předmět působí řada klimatických a technických vlivů a jeho každoroční kontrola je nutná pro jeho uchování v perfektním stavu. Společně s vystavenými předměty je třeba opravit i veškerý fotografický materiál, mapy a popisy, včetně výstavních prvků.

„Snažíme se jít stále s dobou a novými muzejními trendy. Těší nás, že se nám každý rok daří naši rozsáhlou sbírku doplňovat a rozšiřovat o nové sbírkové předměty,“ uvedl Vitáček. Podle něj dochází každou chvíli ve všech vědeckých oborech k malým i větším objevům, které je nutno náležitě popularizovat v expozicích a výstavách. „Naším cílem je prezentovat výsledky současných výzkumů i nové sbírkové předměty srozumitelně, zábavně a především s vysokým informačním potenciálem,“ řekl Vitáček.

Zásluhou peněz od Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR mohlo muzeum v uplynulém roce zakoupit do depozitáře řadu jedinečných předmětů, které muzejníci postupně ukážou v expozicích a výstavách.

Jak dále Vitáček prozradil, v době uzavření muzea také připraví unikátní celoroční výstavu Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě. Tato novinka o jednom z nejvýznamnějších českolipských spolků ukáže střelecké terče, kuše, pušky terčovnice, uniformu ostrostřelců, prachovnice, prapory a další exponáty, které ještě nikdy nebyly zpřístupněny veřejnosti.

„Střelecké terče jsou zároveň malovanými obrazy. Výstava bude instalována v galerii Chodba,“ přiblížila Jana Jermanová Jakubská z oddělení výstav. „A v ambitu budeme připravovat celoroční výstavu 'Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku a Jablonecku', kde rovněž nabídneme řadu exponátů, které ještě nebyly vystavovány,“ dodala.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě provozuje v regionu i několik svých poboček. Památník K. H. Máchy v Doksech, Víseckou rychtu v Kravařích, Bredovský zámeček v Jablonném v Podještědí a Archeologické muzeum v bývalé šatlavě v České Lípě. I ty jsou v zimě zavřené. Nová návštěvnická sezona v českolipském muzeu začne 6. března 2019.