Promítání snímku Živý mrtvý osobně uvedl režisér Petr Dražan a scénárista a pátrací novinář Stanislav Motl (na snímku), který po celou dobu natáčení provázel Henryka Mandelbauma po místech jeho životního utrpení.

Tento polský Žid totiž patřil k několika málo mužům, jejichž osudem se stala práce v takzvaném sonderkommandu, četě pracovníků jednoho z osvětimských krematorií. „Ďábelskost holocaustu spočívá v tom, že ti nacisté nemuseli vlastně nic dělat, měli totiž na všechno lidi,“ řekl v úvodu k filmu Stanislav Motl a dodal, že životnost takového sonderkommanda nikdy nepřesáhla tři měsíce.

Výpověď, odehrávající se z velké části v ruinách osvětimského krematoria, nejen potvrzuje ostatní svědectví, ale uvádí i další, doposud nepublikované detaily procesu vyhlazování. Podle Motlových slov se Henryk Mandelbaum nechal sice nerad, ale přesto přemluvit k natáčení i proto, aby se jeho hrozné svědectví dozvěděli i lidé popírající holocaust.

Půl roku po natáčení Henryk Mandelbaum ve věku 85 let zemřel a jak doplnil Stanislav Motl, zřejmě podvědomě cítil, že odejde, proto na kameru řekl i to, co z jeho úst ještě nikdy nezaznělo.