Ve výstupu Miloše Knora nezůstali ušetřeni výběrčí parkovného na českolipském náměstí, rýpl si do samých jednosměrek v centru města a nevynechal například ani ministra Víta Bártu. Jehož druhé já přijelo Českolipanům sdělit úžasnou zprávu, že městem povede osmi proudů široká dálnice. Svou část „díla“ odvedli také přítomní diváci, které vystupující zapojili do mnoha scének.

Vrcholem bylo ztvárnění mrtvoly pana Mršiny nebo racka a majáku. Josef Polášek se předvedl v pantomimických vystoupeních. Při jeho „krásném milování v autě“ se přítomní doslova otřásali smíchem. Ten nezmizel z tváří diváků ani při vystoupení kouzelníka a komika Richarda Nedvěda či při scénkách Lukáše Pavláska.