Tematicky jsou e-knihy členěny do 125 kolekcí (filozofie, historie, psychologie, náboženství, antropologie, ekonomie, vzdělávání, lékařství, chemie, umění, jazyky, audioknihy, klasická literatura. E-knihy byly kompletně převedeny do textové podoby tzv. OCR procesem neboli optickým rozeznáváním znaků (z anglického Optical Character Recognition), což je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze efektivně pracovat jako s normálním počítačovým textem včetně funkce vyhledávání.

Většina knih je v angličtině, ale jsou zastoupeny i desetitisíce titulů v němčině, francouzštině, španělštině a dalších jazycích. U e-knih je použit formát PDF, audioknihy jsou k dispozici ve formátu MP3.

„Naši uživatelé a čtenáři mohou všechny knihy volně stahovat a kopírovat pro osobní potřebu a bez jakýchkoliv dalších omezení,“ uvádí Dana Petrýdesová, vedoucí odboru služeb krajské knihovny. Databázi si lze vyzkoušet přímo v knihovně na počítačích ve Studijní knihovně (1. patro), registrovaní uživatelé mohou využít též vzdálený přístup přes internet (Čtenářské konto – Zdroje).

Kromě výše zmíněné databáze nabízí knihovna řadu dalších elektronických informačních zdrojů. Ty nabízejí nepřeberné množství informací, které jsou vyhledatelné jednoduchým a intuitivním způsobem, čímž proces získání informace pochopitelně výrazně urychlují. V tomto případě se jedná například o různé databáze článků a textů zprostředkovávající přístup k informacím, které pocházejí řádově z tisíců článků, knih a sborníků. Zadáním jednoduchého dotazu lze získat požadovanou informaci a není nutné strávit spoustu času listováním v tištěných materiálech.

„Online informační zdroje, které jsou dostupné prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet, lze využít z pohodlí domova v jakoukoliv denní i noční dobu a navíc informace v elektronickém formátu jsou snadno přenositelné, a tím lépe využitelné,“ dodává Dana Petrýdesová.

Krajská vědecká knihovna Liberec nabízí mj. výběr z těchto databází:

Naxos Music Library

- databáze nahrávek světové klasické hudby, jazzu a worldmusic; dále zahrnuje i průvodní texty a řadu dalších doplňkových informací jako stručný přehled dějin hudby s doporučenými nahrávkami, výukový modul pro děti, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.
Jazyk: angličtina
Přístup: v knihovně a pro registrované uživatele přes internet

EBSCO
- soubor databází nabízí tisíce titulů plnotextových časopisů, monografií, zpráv a sborníků z konferencí.
Jazyk: angličtina
Přístup: v knihovně a pro registrované uživatele přes internet

Library Press Display
- online verze cca 500 světových deníků z 50 zemí; obsahuje deníky jako: Der Standard, Süddeutsche Zeitung, Daily Telegraph, Wall Street Journal, USA Today, Gazeta, Le Figaro, MF DNES, Lidové noviny a mnoho dalších.
Jazyk: v různých jazycích
Přístup: v knihovně a pro registrované uživatele přes internet

Art Full Text
- články z oborů archeologie, architektury, historie umění, urbanistiky, malířství, průmyslové grafiky, filmu a fotografie od roku 1984; obsah databáze je získáván z více než 500 světových periodik, v současné době obsahuje 1.8 mil. záznamů
Jazyk: angličtina
Přístup: v knihovně a pro registrované uživatele přes internet

Online databanka Tam Tam
- databáze firmy Anopress, která zpřístupňuje plné texty článků a zpráv ze všech českých celostátních deníků a z téměř 80 deníků regionálních, internetových zdrojů, textové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize.
Jazyk: čeština
Přístup: v knihovně

ASPI
– plné texty zákonů a vyhlášek platných v České republice a na Slovensku, obsahuje též předpisy EU a judikaturu ESD.
Jazyk: v češtině
Přístup: ze všech počítačů v knihovně

Informace o dalších zdrojích jsou k dispozici na webu knihovny v sekci Databáze.