Druhý večer sedmnácté Lípy Musicy nabídl mystický výlet do hudebního universa. V pátek 21. září se v českolipské bazilice Všech svatých představila světová thereministka Carolina Eyck za doprovodu klavíristy a skladatele Christopha Tarnowa.

Německé duo přizvalo do posledního místa zaplněný hlavní českolipský svatostánek na výlet do pro většinu posluchačů neznámého hudebního vesmíru, který bez jediného doteku vytvořila původem Lužická Srbka na zpívající elektromagnetický hudební vynález Rusa Lva Teremina.

Průřez hudební historií až po žhavou současnost přinesl neobvyklý a inspirativní hudební zážitek umocněný hromy a blesky za okny baziliky a uchvátil českolipské festivalové publikum natolik, že si nadšeně vyžádalo přídavek.

Koncert při svíčkách

Silné Temné hodinky, jedno z nejpozoruhodnější děl francouzského baroka, provedly vynikající pěvkyně Hana Blažíková a Barbora Kabátková v sobotu 22. září v kostele sv. Barbory v Zahrádkách. Tradiční festivalový koncert při svíčkách v kostele uprostřed polí nedaleko České Lípy přilákal i v letošním roce více jak půldruhé stovky návštěvníků.

Nadšené publikum, které odměnilo umělkyně i potleskem vstoje, si vychutnalo prostoru takřka na míru šitý program složený z provedení třech částí Temných hodinek, zásadního díla inspirovaného starozákonním Pláčem proroka Jeremiáše prováděného v období Velikonoc.

Umělkyně navíc Temné hodinky doprovodily i tradičním zhasínáním svící, jak stanoví liturgie. Vokální dílo bylo proloženo dvěma virtuózními ukázkami instrumentálními, ve kterých se představili theorbista Jan Krejča a hráčka na violu da gamba Mélusine de Pas. Za cembalo usedla Monika Knoblochová. Koncert nabídl silné duchovní poselství ve špičkové intepretaci.

V neděli pokračovala sedmnáctá Lípa Musica večerem, který byl poctou velikánu české hudby Petru Ebenovi. V podání jeho syna Marka a za doprovodu varhaníka Tomáše Thona zazněl zaplněnou filipovskou bazilikou Panny Marie pomocnice všech křesťanů Labyrint světa a ráj srdce. Labutí píseň Petra Ebena je hudebním skvostem pro hlas a varhany, který představuje zásadní a dodnes živé dílo Jana Amose Komenského.

Dech beroucí, eklektický zážitek jdoucí hluboko pod povrch všednosti v přirozeně vysoké umělecké kvalitě odměnilo soustředěné publikum dlouhým a vřelým potleskem.

Pocta sv. Václavovi

Třetí víkend Lípy Musicy otevře další tradiční zastavení, kterým bude v pořadí desátý svatováclavský koncert zasazený do kostela sv. Vavřince v Jezvé. V letošním roce představí vynikajícího českého klarinetistu Milana Řeřichu, který si přizval renomované švýcarské kvarteto Energie Nove.

Sobota 29. září nabídne odlehčení s populární a nejstarší českou folkovou kapelou Spirituál Kvintet na vyprodaném koncertě v Kamenickém Šenově.

V neděli pak festival poprvé zavítá do městečka Mikulášovice, které ukrývají skvostný královský nástroj ­– varhany, které svého času patřily k největším v Čechách. Ty rozehraje virtuóz Vladimír Roubal. Vstupenky na svatováclavský koncert a mikulášovickou premiéru jsou ještě k dispozici, do Mikulášovic je navíc možné rezervovat i místo ve festivalovém autobusu.

Více na lípamusica.cz