Expozicí o Matici české, která od roku 1831 usiluje o povznesení českého jazyka a literatury a o lepší podmínky pro vydávání českých knih, začala letošní výstavní činnost českolipského Vlastivědného muzea.

 „Pro první výstavu jsme chtěli něco, co naléhavě promluví a zvláštním způsobem otevře obzory. A Matice česká je přesně téma, které jsme tu chtěli mít," uvedl výstavu českolipský historik a člen Matice Ladislav Smejkal.

První výstava probíhá, jako každý rok, v Maštálkově síni a otevírá se vždy u příležitosti výročí narození 1. československého prezidenta T.G. Masaryka. „Marná sláva, není už dnes mnoho měst, které si Masaryka připomínají, v České Lípě ho ale vzpomínáme pravidelně," připomněl Smejkal. Otevření výstavy předcházelo setkání u Masarykovy busty na náměstí.

Výstava dokumentuje instalace informačních desek na historických místech spjatých s významnými osobnostmi českého národa. Loňského roku byla instalována poblíž rodiště spisovatele a historika Ferdinanda Břetislava Mikovce (1826 – 1862) ve Sloupu v Čechách právě taková deska a současně prošel opravou jeho hrob na tamním hřbitově.

Návštěvníci muzejní výstavy uvidí vedle ukázek z této činnosti Matice také originální vydání Mikovcových spisů. Součástí výstavy jsou ukázky historických panelů Českého muzea v České Lípě z roku 1936 s tehdejší dobovou dokumentací snažící se o připomenutí vztahů různých českých osobností, včetně Mikovce, k našemu kraji.

Výstava je připravena ve spolupráci s Národním muzeem a Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea. Navštívit ji můžete až do 19. dubna 2015.