Výstavu s názvem České hrady v díle Jana Konůpka zapůjčilo do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Národní muzeum v Praze, které díky dotaci ministerstva kultury mohlo v roce 2005 zakoupit do svých sbírek část pozůstalosti pražského nakladatele Aloise Dyka, doklady k činnosti jeho nakladatelství Emporium. Výstava bude na svatých schodech v ambitu muzea od 3. března.

Základem této jedinečné sbírky s více jak 1600 položkami jsou práce dnes velmi oblíbeného grafika Jana Konůpka, který byl hlavním výtvarníkem tohoto nakladatelství. Vedle kolekce originálních knižních ilustrací a studií k nim, exlibris, novoročenek, korespondence a také fotografií vynikají soubory grafických listů, které i oficiálně v rámci edic nakladatelství vycházely.

Za pozornost zde stojí i rané kresby Jana Konůpka z prvního desetiletí 20. století, kdy se pokoušel věrně zachycovat české hradní objekty a přírodu. Hrady jsou však i v Konůpkově pozdější tvorbě nedílnou součástí jeho knižních ilustrací, například k Bibli kralické. Pro jeho dílo jsou především typické duchovní náměty, i ty však často zasazoval do reálné české krajiny (ve velké oblibě měl kopce Českého středohoří).

Obdivoval Máchu

Vystavený soubor 19 grafik a studií českých hradů se snaží představit Jana Konůpka jako krajináře, zároveň ale přispět k loňským oslavám 200. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy, jehož zdařilé kresby „hradů spatřených“ jsou stále velmi oblíbené u veřejnosti.

Výstava tedy ukazuje, že i v této tvorbě měl K. H. Mácha dobrého pokračovatele. Konůpek Máchu obdivoval, ilustroval jeho nejslavnější dílo Máj, „máchovské motivy“ byly v jeho tvorbě časté.

Málo známé práce Jana Konůpka zde doplňují současné fotografie hradních objektů jako konfrontace minulosti se současností, jež jsou výsledkem soutěže, kterou uspořádal server Hrady.cz v roce 2010. Fotografie tak často dokládají i výraznou degradaci hradních zřícenin, přesto se však stále těší neobyčejnému zájmu veřejnosti a rozvíjejí její představy o dávné minulosti kraje.

Kresby hradů od Jana Konůpka jsou doplněny současnými fotografiemi hradních objektů. Konůpek obdivoval dílo K. H. Máchy a navázal svými kresbami na Máchovy Hrady spatřené.

Výstava je dále obohacena o unikátní letecké fotografie hradů a zámků ve Středočeském a Libereckém kraji. Autoři vystavovaných fotografií jsou Jitka Měřinská, Miroslav Javornický, David Mikoláš, Pavel Komárek, Radovan Smokoň, Petr Nožička.