Z nádraží v Oknech vyrazila patnáctičlenná skupinka turistů. Cestu jim komplikoval nepříjemný déšť, který na mnoha místech rozmáčel cestu.
Přesto odvážlivci vyrazili po trase a jak se skupinky zastavovaly, aby okouzleny okolní krajinou vychutnaly krásy vlasti, původně patnáctičlenné hejno se rozprchlo po různých stezkách. Nakonec všichni dorazili pod Bezděz.

V kiosku pod hradem se někteří občerstvili, jiní sundali pláštěnky a jak se trousili další lidé, bylo jasné, že nezůstane jen u patnácti pěších.
„Já chodím skoro pravidelně, naposledy co jsem šel na Bezděz, jsme vyráželi z Doks a bylo nás tehdy dost,“ zavzpomínal tatínek, který s dcerou poctivě šlapal z Oken.

Samotný výstup na Bezděz byla lahůdka. Po dešti mokré kameny, po kterých pěší putovali, byly kluzké a lidé se zastavovali. Nejen kvůli oddechu, ale zejména aby halekáním upozornili souputníky na záludnosti cesty. Průběžně odpočívali i ti, kteří se posilnili ne zrovna lihuprostým nápojem ještě před výstupem. Byla radost pozorovat, kolik lidí si dalo tu práci a vyšláplo až nahoru na hrad.

„No, tak jsme to zvládli,“ s trochu křečovitým úsměvem a se sípajícím dechem prohodila starší dáma, když došla k hradu, a stále se podpírala turistickou holí.

Ještě před samotným vstupem do hradu si řada lidí vychutnala nádherný výhled do okolí. Kdyby nic jiného, tak pohled na krajinu, do které se majestátně položil stín hradu Bezděz, byl satisfakcí za prodělané trampoty po cestě a výstupu.

Osobnosti pobavily

To už se ale na hrad hrnuly legendy. Jako první dorazil Josef Kajetán Tyl, za ním dech popadající soudobý Máchův kritik Josef Krasoslav Chmelenský a jako poslední, s ledabyle přehozeným kabátcem, Karel Hynek Mácha.

Pánové se kochali výhledem a slovní ekvilibristikou bavili přihlížející. „Kterou nohou mám vykročit, abych nespadl? Asi pravou v tuto chvíli, i když je to proti logice kroku,“ podotkl při sestupu ze skalní vyvýšeniny Chmelenský. A Tyl nezůstal s vtipkováním pozadu: „Je to paradox, když jsem vložil do úst slepci větu: Zemský ráj to napohled. Skutečně výhled je tu nádherný, jen to kazí ten tovární komín.“

Lidé se procházeli po Bezdězu a většina se nemohla dočkat, až se v osm hodin zpřístupní věž. „Bohužel trpím závratí a děti musí jít v doprovodu rodičů, tak to syn bude muset skousnout, že se nahoru nepodívá,“ prozradil jeden z rodičů, kterého v tu chvíli zajímal víc párek než samotná věž.

Zašifroval deník

Úderem osmé nádvoří plné lidí ztichlo a všichni poslouchali debatu mezi spisovatelkou Ivonou Březinovou, autorkou knihy Básník v báglu, a Karlem Hynkem Máchou. Za nimi pozadu nezůstali ani J. K. Tyl s J. K. Chmelenským. Došlo i na Máchův tajný šifrovaný deník, do kterého si zapisoval své intimnosti.

„Měl jste se poradit s Bolzanem, to je matematik, ten by vám poradil jak šifrovat, aby se nikdo nepřečetl váš deník,“ udílel rady Tyl.

Od devíti večer pak v podstřeší purkrabského paláce započal pořad Máchovské nokturno. S vynikajícím Alfrédem Strejčkem a za kytarového doprovodu kytaristy Štěpána Raka to bylo velmi emotivní zakončení akce na Bezdězu. Zazněl autobiografický milostný příběh Marinka v původní jazykové podobě.

„Je to jeden z nejkrásnějších kusů české krajiny, kterou tak miluji,“ vyznal se Alfréd Strejček a pokračoval: „Díky tomu, že se Štěpánem jezdíme hodně po světě, si uvědomujeme, jak je to tady krásné. Taky jsme si dnes užili Bezdzu a výhledu. Je to úžasné.“

Lidé se pomalu vytráceli z hradu. Někdo se ještě posilnil na cestu, další kontrolovali baterky. Sestup dolů bez vlastního osvětlení byl kaskadérský výkon a cesta byla místy i dramatická. Po kamenech, které sice od odpoledne oschly, byla cesta o něco bezpečnější, ale každý dával pozor, kam šlape.

Autor: Tomáš Mařas