Kurátoři mezi reprezentanty zařadili i Stanislava Libenského, Jaroslavu Brychtovou, René Roubíčka a Ivo Rozsypala (na snímku). Právě posledně jmenovaný novoborský výtvarník znovu vytvořil dvě repliky svých děl – Mrakodrap a Věž, která je dvakrát větší než originál.

Činorodost tohoto umělce dokládá i model postav určený pro exteriér Art Glass Museum Ajeto, kde v horní partii budou zavěšené siluety sklářů.

Výstava Nová citlivost zdůrazňuje úsilí o čistotu tvarů a průzračnost hmoty, spolu se snahou zapojit do plastického výrazu světlo, což je charakteristické pro české sochařství 60.–80. let.

Zároveň připomíná přínos českého sochařství světovému umění v oblasti skleněné plastiky, a to v podobě zcela původní cesty spojené s tvůrčím myšlením a zkušeností české kulturní tradice, která tak otevřela nové možnosti umění 20. století. Soubor plastik, skleněných plastik a instalací doplní několik kreseb a fotografických záznamů akcí.