Ukázalo se, že Vondruška byl v loňském roce nejpůjčovanějším autorem v knihovnách. „Mám o to větší radost, že se potvrzuje má trochu provokativní teze, že knihy se píší proto, aby se líbily buď literárním kritikům, anebo čtenářům. Já se snažím psát pro čtenáře," uvedl spisovatel, který se v sobotu zúčastnil oslav 750 let hradu Bezděz.

Dokský spisovatel je v knihovnách po celém Česku jako doma. Často v nich totiž vystupuje s pořadem Oldřich z Chlumu román a skutečnost, který brzy načne už pátou stovku repríz. „Ale tu naši knihovnu, v Doksech, samozřejmě navštěvuji i jako čtenář. Mám sice velkou odbornou knihovnu, ale vždycky se najde titul, který bych ještě měl znát a doma nemám. Díky meziknihovním výpůjčním službám se tak dostanu i k opravdu vzácným titulům," popsal spisovatel.

Momentálně dokončuje korektury prvního dílu Husitské Epopeje, který vyjde v polovině letošního září. „Je to první kniha rozsáhlé kroniky, která na pozadí událostí 15. století popisuje osudy rozvětveného rodu Prokopů. První díl se odehrává v letech 1400 až 1415 a končí upálením Jana Husa," dodal nejpůjčovanější autor českých knihoven.