Stráž pod Ralskem: kostel sv. Zikmunda

Pozdně barokní kostel vznikl v letech 1772-1779 kompletní přestavbou původně gotického kostela ze 13. století. Věž pochází z roku 1605. Mezi léty 1945-1989 byl kostel značně zdevastován, v současné době probíhá jeho obnova.

Stráž pod Ralskem: kostel sv. Zikmunda.Páteční večer odstartuje v 18 hodin koncertem žáků místní ZUŠ, na programu bude komentovaná prohlídka, přednášky a řada hudebních vystoupení.

18:00 - Koncert ZUŠ Stráž pod Ralskem
19:00 - Komentovaná prohlídka kostela, varhan
19:30 - Mistr Vyšebrodského oltáře - přednáší P. Vladimír Mikulica
20:15 - Koncert Kytarového orchestru paní Zdislavy z Lemberka. Na programu duchovní skladby v netradiční úpravě pro kytarový orchestr.
21:00 - Putování liturgickým rokem. Putování církevním rokem proložené hudebními ukázkami
21:45 - Ukázky z díla H. I. Bibera, virtuózního houslisty a rodáka ze Stráže pod Ralskem. Housle, varhany
22:15 - Adorace. Ztišení před Nejsvětější svátostí, poděkování za letošní Noc kostelů

Česká Lípa: modlitebna Církve adventistů sedmého dne

Sbor Církve adventistů si letos připomíná 140 let působení v České Lípě a poprvé se připojuje k mezinárodní Noci kostelů. V pátek 23. května od 18 do 22 hodin můžete navštívit sbor CSAD v ulici Čs. armády 1578 a dozvědět se tam základní informace o historii sboru.

Kromě prohlídky budou připravené krátké filmové dokumenty, nebude chybět hudba a občerstvení.

Dubnice: kostel Narození Panny Marie

Dubnice: kostel Narození Panny Marie.Venkovský barokní kostel je dlouhé roky zcela opuštěný. Jeho historii poodhalí komentovaná prohlídka v 17 hodin, k vidění bude také výstava liturgických předmětů, možnost duchovního rozhovoru. V 19:00 bude na programu kytarový koncert ZUŠ Mladá Boleslav a před osmou večer se zájemci mohou přesunout do Baziliky sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí na ukázku varhan a dalšího inventáře pocházejícího z Dubnice.

17:00 - Komentovaná prohlídka kostela a výklad jeho historie
18:00 - Výstava liturgických předmětů, možnost duchovního rozhovoru
19:00 - Kytarový koncert ZUŠ Mladá Boleslav
19:45 - Přesun do Baziliky sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, ukázka varhan a dalšího inventáře pocházejícího z Dubnice a napojení na program v Jablonném

Zákupy: kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Kostel dal vystavět před r. 1458 Beneš z Vartenberka. Přestavován byl v letech 1550-1562 a nynější pseudogotickou podobu získal v r. 1863 při celkové rekonstrukci. V kryptě kostela odpočívá třiadvacet příslušníků šlechtického rodu Berků z Dubé a velkovévodkyně Anna Marie Františka z Toskány s manželem.

Muzejní noc tu odstartuje v 18 hodin slavnostní zvonění. Veselé písničky si připravili žáci z místní základní školy v Zákupech, vystoupí také Trio Conzonanza a nebude chybět prohlídka kostela s výkladem, která začne ve 20.30.

18:00 - Slavnostní zvonění, přivítání
18:05 - Veselé písničky žáků ze základní školy v Zákupech
18:45 - Jeho Veličenstvo císař Ferdinand I.Habsburský a jeho choť v Zákupech – přednáška Mgr.Martina Aschenbrennera, historika
19:30 - Trio Conzonanza /Souznění/ - hoboj, varhany, koncert umělců z východních Čech, sólový zpěv Barbora Neumannová
20:30 - Prohlídka kostela s výkladem, individuální prohlídka kostela
22:00 - Ukončení akce

Holany: kostel sv. Maří Magdalské.Holany: kostel sv. Maří Magdalské

První záznam o existenci středověkého kostela v Holanech pochází z roku 1352, tedy snad v době vzniku městečka. Jsou však důvody se domnívat, že zde stál již o 100 let dříve. Není prokázáno, kde přesně původní kostel z doby tehdejších vlastníků Berků z Dubé stál. V letech 1785 až 1788 byl postaven nynější kostel. Mobiliář pocházel hlavně z kostelů zrušených za josefínských reforem. Hlavním mecenášem stavby byl Joseph Franz Edler von Friedrich, v té době stavební písař u císařského dvora ve Vídni, jehož otec z Holan pocházel.

Kostel bude v pátek otevřen od 18 hodin do půlnoci.

Zahrádky: kostel sv. Barbory

Nejstarší zprávou o existenci fary v Mnichově je zachovalý rejstřík papežských desátků z roku 1352. Dnešní barokní stavba má renesanční původ, související se zachovalým letopočtem 1582 na zdi kolem areálu kostela, hřbitova a zvonice. Archeologický průzkum lokality provedený roku 1976 odhalil gotické základy zvonice z druhé poloviny 15. století a keramiku dosvědčující osídlení plošiny až z roku 1319. Je též známo, že pod kostelem se v letech 1584 až 1792 rozléval Mnichovský rybník. Část stavby kostela pochází z roku 1588, zbytek byl přestavěn.

Areál kostela je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou. Vybavení kostela bylo z velké části po roce 1990 rozkradeno včetně původního obrazu svaté Barbory na oltáři. Zachovala se dřevěná kazatelna, rozměrná trojramenná kruchta, hlavní oltář.

I zahrádecký kostel bude volně přístupný od 18 do 24 h.

Kamenický Šenov: kostel Narození sv. Jana Křtitele

Kamenický Šenov: kostel Narození sv. Jana Křtitele.Katolický farní chrám byl postaven v letech 1715-18 v barokním stylu italským stavitelem Petrem Pavlem Columbanim. První varhany byly do nového kostela přeneseny ze starého roku 1718 Johannem Georgem Wehlerem ze Žandova, který je také opravil a seřídil. Zcela nové varhany byly postaveny kolem roku 1765. Skleněný lustr uprostřed chrámu byl okolo roku 1856 věnován zdejší továrnou na lustry Elias Palme.

Program Noci kostelů tady nabídne od 18 do 22 hodin varhanní koncerty s výkladem, komentované prohlídky s možností výstupu na kostelní věž a k vidění bude také výstava výrobků studentů místní uměleckoprůmyslové školy sklářské.

Nový Bor, kostel sv. Ducha

Kostel v Arnultovicích byl 8. května 2008 vysvěcen a po 40 letech navrácen k bohoslužebnému užívání jako bývalý starokatolický kostel Panny Marie ustavičné pomoci. Slavnostní bohoslužbě předsedali biskup Československé církve husitské Štěpán Klásek a liberecký senior Českobratrské církve evangelické Tomáš Matějovský. Kostel také dostal nové jméno, zvolené s ohledem na starokatolickou bohoslužbu z r. 1888.

Páteční večer tu zahájí slavnostní zvonění, kterého se ujme farářka Eliška Raymanová. V 18.30 začne houslový koncert Jany Herajnové, vystoupí pěvecký sbor CČE, skupina Křesťanského Společenství z České Lípy a od půl jedenácté si můžete zameditovat při hudbě a svíčkách. Chybět nebude ani ochutnávka vín. Noc kostelů zakončí opět zvonění, a to úderem půlnoci.

18:30 - Houslový koncert Mgr.Jany Herajnové
21:00 - Vystoupení skupiny Křesťanského Společenství z České Lípy
22:30 - Meditační hudba při svíčkách
00:00 - zakončení zvonem

Brniště: sborový dům Oáza. Brniště: sborový dům Oáza

Sborový dům „Oáza" byl postaven místním společenstvím křesťanů patřících k Bratrské jednotě baptistů, v roce 2004. Slouží k pravidelným křesťanským shromážděním v neděli, k biblickým hodinám a setkáním dorostu a mládeže během týdne. Pravidelně zde také probíhají volnočasové zábavné i výukové aktivity YMCA.

Páteční program začne v 17 hodin aktivitami pro děti, v 18 hodin se bude promítat film Pravdivý příběh o Ježíši, jak Ho viděly děti jeho doby, v osm večer bude k vidění snímek Život po životě a následovat bude diskuze.

17:00 - Program pro děti (pohyb, hry a kvízy)
18:00 - Promítání filmu JEŽÍŠ pro děti. Pravdivý příběh o Ježíši, jak Ho viděly děti jeho doby
20:00 - Život po životě. Promítání dokumentu s následnou diskusí

Mimoň: Kaple Smíření

Kostel je postaven na pískovcovém skalním návrší v jihovýchodní části města, na němž se nacházelo mimoňské popraviště. Jeho původní označení znělo Šibeniční vrch. V roce 1931 byl na temeni Křížového vrchu vystavěn evangelický kostel, který byl projektován v funkcionalistickém stylu. Položení základního kamene se uskutečnilo 13. září 1931 a vysvěcení kostelíka 15. listopadu 1931. Od poválečných let slouží kostelík Církvi československé husitské.

V mimoňském kostele si na pátek pro návštěvníky připravili vystoupení žáků umělecké školy v Mimoni (18.30), přednášku o historii města Mimoně a Křížového Vrchu (19.30), od 20.15 meditační hudba při svíčkách, navazovat bude ochutnávka vín, součástí bude i povídání o podávaných vínech. Výtěžek z prodeje vín bude použit na opravy a další kulturní akce.

Horní Police: kostel Navštívenní Panny Marie

První zmínka o kostele pochází z roku 1291. V roce 1426 byla Horní Police dobita husity a kostel zničen. V roce 1523 byla na břehu Ploučnice nalezena soška Panny Marie. Dle tradujícího vyprávění ji zbožné ruce vytáhly z vody a darovaly zdejšímu kostelíku. Od této doby se traduje vznik poutního místa.

 Horní Police: kostel Navštívenní Panny Marie. V roce 1682 byl zaznamenán takový příchod poutníků (na 4 000 lidí), že se farář Michael Gabriel Jantsch obrátil na majitele a patrona kostela Julia Františka, vévodu Sasko Lauenburského, aby nechal kostel rozšířit. Této žádosti vyhověl a povolal k sobě litoměřického stavitele Julia Broggia, který v roce 1688 začal se stavbou nového kostela. Starý kostelík byl téměř celý zbořen a na jeho místě postaven větší.

Poslední úprava střech kostela i křížové cesty, jakož i zdiva začal provádět, z důvodu poničení od bomb na konci války roku 1945, poslední správce arciděkanství Mons. Josef Stejskal za pomoci několika dobrovolníků z řad věřících. Mons. Josef Stejskal byl 15. a zároveň nejdéle sloužícím arciděkanem v Horní Polici. Odsloužil zde na den přesně 60 let. Zemřel letos 26. ledna ve věku 92 let.

V hornopolickém kostele se na dnešní večer chystá bohatý program, který začne v 18 hodin, návštěvníci se dozví zajímavé informace o historii kostela i obce, čeká je varhanní koncert nebo přednáška s názvem „Co děláme v kostele?", která odpoví na otázky: Co je to bohoslužba? Jak se při ní chováme? Co představuje? Z čeho se při bohoslužbě čte a proč? Jak dlouho trvá bohoslužba? Kdy v kostele klečíme, kdy stojíme?

V půl deváté proběhne prohlídka varhan s historickým výkladem, nebude chybět čtení z Bible a modlitba za obec a národ.

18:00 - Úvodní slovo. Zahájení noci kostelů v Horní Polici, uvítání návštěvníků a seznámení s programem.
18:10 - Historické okénko. Stručné dějiny obce a kostela Navštívení Panny Marie zasazené do širšího kontextu doby.
18:30 - Varhanní koncert. Nevšední zážitek z poslechu klasických skladeb ve varhanním podaní.
19:00 - Co děláme v kostele? Tato část programu návštěvníkům přinese odpovědi na nejčastěji kladené otázky typu: Co je to bohoslužba? Jak se při ní chováme? Co představuje? Z čeho se při bohoslužbě čte a proč? Jak dlouho trvá bohoslužba? Kdy v kostele klečíme, kdy stojíme a kdy
20:00 - Prohlídka varhan s historickým výkladem. Seznámení s nástrojem a principem hry na varhany. Popis varhanního mechanismu. Historie varhan.
20:30 - Ze života farnosti. A co všichni Ti, co se snaží chodit pravidelně do kostela? Znají se jen podle vidění a nebo tvoří ucelenou skupinu s laskavým a přátelským duchem? A jak pomáhají zajišťovat chod farnosti? Neopomenutelnou součástí tohoto programu bude také ochutnávka vín
21:00 - Čtení z Bible. Přijďte si poslechnout čtení známých i méně známých pasáží z Bible… Pojďme se společně zaposlouchat do mnoho tisíciletí starých textů a v tichosti je zkoumat ve své mysli…
21:30 - Modlitba za obec a národ. Krátká modlitba za všechny přítomné, za obyvatele našich obcí i celý český národ.