Prostory bývalého augustiniánského kláštera nabídnou od 23. do 31. května výstavu na téma Ochrana přírody a krajiny v České republice a slavnostního zahájení se v pátek ujal náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Návštěvníka výstavy přivítají působivé fotografie chráněných území, rostlin, které malíř a biolog Jan Dungel propojil vlastními vědeckými ilustracemi. Výstavu doplňují krajinářské fotografie Bohumíra Prokůpka. Osu výstavního projektu tvoří nové vydání DVD-ROM Ochrana přírody a krajiny v ČR, obsáhlé multimediální dílo o chráněné přírodě, které nabízí jak poznání, tak i zábavu.

Podrobné textové a mapové informace o našich národních parcích a chráněných krajinných oblastech doplňuje 2400 fotografií, film Natura Bohemica a zábavný výukový model.

Výstava se koná u příležitosti Evropského dne parků za spolupráce a podpory Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a otevřená bude kromě pondělí každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.