Jubileu a historii vodní plochy, která nesla původně název Velký rybník, se bude letos pečlivě věnovat také Památník K. H. Máchy v Doksech. Na letošní sezonu připravil čtyři výstavy, první dvě začínají už příští týden.

Od středy 4. května budou v památníku k vidění staré mapy z fondu 19. a počátku 20. století, které zachycují oblíbenou turistkou lokalitu a její okolí. Výstava kopií dvaceti historických map ze sbírek českolipského muzea ukáží, jak se vymezení kraje a označení jedné z největších vodních ploch v Čechách v průběhu staletí měnilo.

Zahradili průrvu

„Máchovo jezero má dlouhou a zajímavou historii. V roce 1366 sem zavítal Karel IV., který nechal průrvu vytvořenou ledovcem zahradit a o rok později vznikl Velký rybník, dnešní Máchovo jezero," říká Jana Fridrichová z Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa (VMG), jehož pobočkou dokský památník je.

Mapový fond knihovny VMG v České Lípě zachycuje zdejší krajinu na mapách od 16. do 20. století. Nejvíce dochovaných map je právě ze století 19. a 20., kdy se začal rozvíjet turistický ruch a do kraje pod Bezdězem přijíždějí lázeňští hosté, turisté a milovníci přírody.

Výstava Máchovo jezero na mapách minulých století doplní kulturní nabídku v hlavní turistické sezoně v Doksech. Návštěvníci uvidí dříve nevystavované exponáty, dozvědí se méně známá fakta a zajímavosti o oblasti, která byla vždy jednou z nejatraktivnějších v Čechách.

Perla severu

Ve stejném termínu, tedy 4. května, začne v památníku i druhá výstava tematicky věnovaná Máchovu kraji, tentokrát představí Máchovo jezero v průvodcích.

„V publikacích z 20. a 30. let se o Doksech psalo jako o Severočeských jezerních lázních nebo Severočeské riviéře. Doksy a Staré Splavy byly označovány za perlu severních Čech a byly zmiňovány i v publikaci Tschechoslowakische Kurorte, vydané v Karlových Varech v roce 1931, jako jedny z významných československých lázní," uvádí Fridrichová.

S rozvojem lázeňství a rekreace souvisela i potřeba propagace. Zrodil se fenomén turistické reklamy v podobě propagačních brožur, letáčků a turistických průvodců. Městské lázně, založené v roce 1906, nabízely hostům různé druhy zdravotních koupelí, rašelinové zábaly pro léčbu nervových chorob, onemocnění žaludku a střev, chudokrevnosti, nemocí kloubů, srdce a ženských nemocí.

Vystaveny budou např. publikace německy píšícího lékaře a vlastivědného pracovníka Franze Hantschela, rodáka z Chotovic u Nového Boru a dokského učitele a pozdějšího starosty Doks Josefa Quaissera. Ve své době byla velmi populární kniha Dubské Švýcarsko, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1936 český učitel Bohumil Kinský, rodák z Chotovic u Nového Boru.

Další dvě výstavy věnované Máchovu jezeru připravují v Památníku K. H. Máchy v Doksech na červenec. Ty budou zaměřené na téma jezera v dílech výtvarných umělců.