Jejím prostřednictvím může návštěvník posoudit, jak muzeum obstálo ve dvacátém století v dokumentaci stěžejních událostí pohnutých dějin, které poznamenaly dvě světové války a léta komunistického režimu.

Během obou válek zde muzejní činnost zde ustala, dobová dokumentace se doplňovala opožděně a dodnes je neúplná. Přes tyto nevýhody se podařilo vykonat obrovský kus práce a představit nemalou část historie 20. století. Předválečné české menšinové muzeum přispělo k jasnější kulturní identifikaci Čechů na Českolipsku.

Ze šesti takových muzeí v celých Čechách bylo jediné, které se téměř v úplnosti podařilo zachránit.

Po roce 1945 bylo muzeum doplňováno z četných konfiskátů, naproti tomu některá malá venkovská muzea zmizela beze stopy. V době ideového útlaku po roce 1948 se muzeum podařilo dobudovat a přesunout do budovy augustiniánského kláštera.

Ve své prezentaci se na jedné straně drželo sledovaných schémat, na druhé straně nabízelo výsledky nového bádání a dodatečné dokumentace celého ubíhajícího století. V tomto směru ukázalo, že je institucí s perspektivou pomoci veřejnosti při udržení historické paměti a uchování kulturní identity.

Výstava bude v Maštálkově síni otevřena do 12. září.