Během soboty 16. července budou moci návštěvníci nahlédnout pod ruce Jindřišky Kokešové, která předvede výrobu figurek z kukuřičného šustí.

Kukuřice, která se dostala do Evropy patrně krátce po objevení Ameriky, se u nás nejvíce rozšířila v úrodných nížinných krajích, kde se záhy stala jednou z hlavních složek lidové stravy. Na jižní Moravě, kde byla rozšířena nejvíce, se jí dodnes přezdívá turecká pšenice, nebo krátce „turkyně“. A protože tradiční lidové prostředí nikdy neplýtvalo, našlo se využití i pro kukuřičné šustí.

Tento lehce zpracovatelný materiál se dříve využíval k výrobě nejrůznějších předmětů, například ošatek či košíků. Postupem času výroba přešla od užitkových předmětů k výrobkům dekorativním, a tak dnes můžeme obdivovat figurky z kukuřičného šustí, které se staly ozdobou především vánočních a velikonočních svátků.

V sobotu 16. července si pod dohledem mistryně lidové umělecké tvorby Jindřišky Kokešové mohou zájemci vyrobit figurku vlastní. Ukázky řemesla se uskuteční od 9 - 12 a od 13 - 17 hodin.

V průběhu obou letních měsíců budete mít návštěvníci Vísecké rychty v Kravařích příležitost seznámit se s mnoha dalšími tradičními technologiemi a zručnými řemeslníky, kteří je ovládají.

„Snažili jsme se, aby přehlídka řemesel byla co nejúplnější, a tak letos představíme jiná řemesla než v loňském roce. Budete si tak moci vyzkoušet hrnčířské a drátenické řemeslo, výrobu ručního papíru, bylinného mýdla nebo figurek ze šustí, nahlédnout pod ruce rytcům skla, vazačům knih nebo si ušpinit ruce od hlíny a vyzkoušet si, jak se hlína používala v lidovém stavitelství,“ říká za pořadatele Jana Jakubská.

Řemesla na rychtě

16. 7. Figurky ze šustí
23. 7. Výroba bylinných mýdel
30. 7. Využití hliněných materiálů
6. 8. Drátování
13. 8. Točení na hrnčířském kruhu a pečení v tradičních formách
20. 8. Výroba ručního papíru
27. 8. Knižní vazba
3. 9. Dekorační sklářské techniky – rytí skla a práce na kahanu