Malířka a restaurátorka Andrea Popprová se již několik let věnuje psaní a ilustrování dětských knih a dělá tím radost dětem i rodičům. Její kresby jsou od minulého týdne k vidění v ambitu českolipského Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

„Ve všech knížkách, jak psaných mojí rukou, tak i knížkách jiných autorů, je mojí snahou přiblížit dětem text s obrázky pro ně srozumitelným způsobem tak, aby se jim čtení knížek stalo radostí,“ říká autorka. Výtvarné umění studovala na střední výtvarné škole na Hollarově náměstí v Praze a na AVU, obor grafika, malba a restaurování. Po ukončení studia se věnovala volné tvorbě, restaurování a tvorbě faximilií středověkých rukopisů. Má tři syny a život s nimi ji přivedl k tvorbě dětské ilustrace. Kromě českolipské výstavy se s Andreou můžete potkat na na Městských slavnostech v Doksech 17. srpna, a to v Památníku K. H. Máchy, kde bude beseda, autogramiáda a výtvarná dílna