„Ať je tedy „Mesiáš“ nadějí světu!,” prohlásil o svém díle skladatel, který za něj nežádal žádnou odměnu.

Především tento motiv byl hlavním důvodem, proč slavné oratorium zazní v rámci 5. benefičního koncertu pro Diakonii.

S dirigentem Bohuslavem Eliášem jej nastudoval Chrámový sbor od sv. Antonína z Liberce a sólisté Dana Zahrádková, Ludmila Infeldová a Jaroslav Patočka jr.. Sbor doprovodí varhaník Boris Joneš a jablonecký smyčcový soubor.

„Dílo je pro mě srdeční záležitostí. Kromě osobních důvodů jsem si připomněl, že Mesiáš byl uveden přesně před dvaačtyřiceti lety v kostele Dr. Farského. Je to nádherná, hluboká skladba, která se zpívá v angličtině, a je jen málo příležitostí slyšet ji česky. Lidé hloubce díla mnohem lépe porozumí,” svěřil se Antonín Fencka, který charitativní koncerty už pátým rokem organizuje.

Výtěžek benefičního koncertu poputuje pro potřeby Diakonii Českobratrské církve evangelické. „To, že si sám mistr Händel přál, aby dílo bylo určeno pro dobročinné účely, zapadá do obsahu benefičního koncertu,” připomněl Antonín Fencka.

„Zmínil přitom i další, neméně pozoruhodnou, stránku věci. „Uvedení díla katolickým sborem v katolickém kostele pro potřeby evangelické církve je skvělým příkladem ekumenického života církve,” dodal Fencka.

Podle ředitelky Diakonie Marcely Albrechtové poslouží získané peníze starým lidem, o něž diakonie pečuje. „Ročně jich našich služeb využívá zhruba padesát, ale požadavků je mnohem více než dovoluje naše kapacita,” vysvětlila Albrechtová. Seniorům poskytují podle svých slov: „Všechno, co by si mohli doma dělat, kdyby na to jejich síly a zdravotní stav stačily.” Především jim ale pomoc Diakonie umožňuje důstojně přijmout stáří a vše, co s ním přichází, ve svém vlastním prostředí, doma.

Benefiční koncert se koná ve spolupráci s Nadací Euronisa v rámci finanční sbírky Pozvedněte slabé!, jejímž patronem je herec Jiří Lábus. Jeho uspořádání podpořila také jablonecká radnice.

Koncert pro diakonii se uskuteční tuto sobotu, 5. listopadu, od 16.00 hodin v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci a vstupné je dobrovolné.