Přiblížit dnešnímu člověku největší křesťanské svátky, způsob života, řemesel, kultury i náboženství a s ním spojených zvyků a obyčejů našich předků je cílem akce s názvem „Velikonoce na rychtě“, která proběhne v sobotu 4. dubna v prostorách Vísecké rychty v Kravařích.

V lidové tradici je období Velikonoc naplněno řadou nejrůznějších obyčejů a zvyků, které vycházejí nejen z křesťanských tradic. V současné době je již většina zvyků a obyčejů zapomenuta nebo se pozapomněl jejich původní význam.

Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s tradičními řemesly, vážícími se k Velikonočním svátkům. Zdobení kraslic, pletení pomlázek, zdobení perníčků, paličkování, frivolitkování, drátování, výroba svíček a řadou dalších lidových dovedností. Najdete zde prodejní stánky s velikonoční tematikou, medem a pochoutkami z něho, koláčky. Akci pořádá Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.