V průběhu měsíce srpna můžete v Doksech u Máchova jezera ve foyeru kina Máj zhlédnout záběry z vrcholného paralympijského sportu, ale i snímky zobrazující nadšení a úsilí handicapovaných lidí, kteří se sportem začínají nebo se mu věnují „jenom” pro radost. Fotografie vznikaly na paralympijských hrách v Pekingu a Vancouveru i na mnoha závodech či soustředěních, kde autor doprovázel své svěřence.

Pořadatelem výstavy je občanské sdružení Sportability ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Doksy a organizátory sportovního víceboje Eurohry Doksy. A spojení to není náhodné, protože Eurohry - populární týmový závod s mnohaletou tradicí - v letošním roce na startu poprvé přivítá handicapované sportovce.

Díky spolupráci s občanským sdružením Sportability se her mohou účastnit týmy s handicapovanými sportovci a vyhlášena je i samostatná soutěž vozíčkářů.

Výstava sleduje dva hlavní cíle. Před konáním Euroher informovat veřejnost o sportu handicapovaných obecně a seznámit ji i s novým rozměrem závodu, díky kterému si v rámci her změří síly také závodníci na vozíku a v některých disciplínách se plnohodnotně utkají i se soupeři bez handicapu.

Druhým cílem výstavy je propagace aktivit občanského sdružení Sportability, které lidem s handicapem v jejich sportovní činnosti pomáhá. Takováto činnost je bohužel velmi náročná a závislá na pomoci mnoha dobrovolníků a partnerů. V rámci závodu Eurohry bude mít kdokoliv z účastníků i příchozích možnost přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude věnován na zakoupení speciálního kola pro vozíčkáře – handbiku.

Výstava je otevřena denně kromě neděle od 2. 8. do 23. 8. vždy hodinu před promítáním filmu:
Pátek 5. 8. - 17.30 až 18.30
Sobota 6. 8. - 19.30 až 20.30
Pondělí 8. 8. - 17.30 až 18.30
Úterý 9. 8. - 17.30 až 18.30
Středa 10. 8. - 17.30 až 20.30
Čtvrtek 11. 8. - 19.30 až 20.30
Pátek 12. 8. - 19.30 až 20.30
Sobota 13. 8. - 17.30 až 18.30

Fotograf Tomáš Lisý (1979) je dlouholetý trenér handicapovaných sportovců. Pod jeho vedením se v občanském sdružení Sportability připravují na závody nejlepší tělesně postižení lyžaři z ČR. Tomáš Lisý již mnoho let se svým fotoaparátem dokumentuje prostředí sportu handicapovaných a jeho fotografie bylo možné krom tištěných médií vidět na mnoha výstavách po celé ČR.

Sportability je občanské sdružení s celorepublikovou působností, které zpřístupňuje sport handicapovaným lidem. Za pomoci dobrovolníků vytváří podmínky pro sportovní činnost lidí s handicapem, a to na rekreační i vrcholové úrovni. Díky občanskému sdružení Sportability se mohou i lidé s handicapem naplno věnovat atraktivním sportům, jako je lyžování, cyklistika, nebo sjíždění divokých řek. Přitom nezáleží na tom, zda se jedná o nejlepší reprezentanty v daném sportovním odvětví nebo o vozíčkáře, který si chce některý ze sportů vyzkoušet poprvé.

R. Mauserová