„Staří páni“, k nimž vzhlížíme s úctou, pojmenovali kameny a jejich tvary, sepsali bohatství živé přírody a barvitost rostlinstva. Přírodu milovali, uchvacovala je a bránili ji, aby zůstala zachována budoucímu věku. Na výstavě nazvané „Příroda starých pánů“ se návštěvníci setkají v krátkém přehledu s několika důležitými osobnostmi spjatými se zdejším krajem.

Českou přírodu a náš kraj objevil Bohuslav Balbín (1621-1688). Rodák z České Lípy Johann Gottfried Mikan (1743-1814) systematicky studoval botaniku a založil první botanickou zahradu v Praze. František Xaver Zippe (1791-1863) zkoumal geologii Čech a založil mineralogické sbírky Národního muzea. Pocházel z Kytlice. Hornopolický rodák Vinzenz Julius Krombholz (1782-1843) postavil mykologii na roveň dalším přírodním vědám. Členové vlastivědného spolku Excursionsclub sepsali hodnoty zdejší přírody a starali se o její zpřístupnění. Defilují zde další jména a záslužné činy.

„Autor výstavy ji věnuje dvěma jubilantům, kteří měli tu čest být pokračovateli „starých pánů“, k jejich životnímu jubileu. Jsou to RNDr Miroslav Honců (70 let) a RNDr Petr Kühn (80 let),“ říká historik muzea Ladislav Smejkal.

Výstava potrvá od 30. dubna do 7. června.