Deskové hry jsou vynikajícím nástrojem pro rozvoj kognitivních schopností dětí. Hry jako šachy, Scrabble nebo Člověče nezlob se vyžadují strategické myšlení, plánování a rozhodování. Tyto hry pomáhají dětem zlepšit jejich logické myšlení, schopnost řešit problémy a koncentraci. Navíc hry zaměřené na paměť nebo slovní zásobu mohou významně přispět k rozvoji jazykových dovedností a paměti.

Posilování sociálních dovedností

Hraní deskových her je skvělým způsobem, jak posílit sociální dovednosti dětí. Při hraní her musí děti komunikovat, spolupracovat a učit se respektovat pravidla a občas i prohru.

V dnešní době, kdy se pracovní prostředí neustále vyvíjí, se rodiče potýkají s výzvou, jak skloubit flexibilní a tradiční pracovní modely. Tento trend vyvolává otázky o sebekázni a schopnosti udržet si zdravou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem: 

Tyto interakce pomáhají dětem rozvíjet empatii, schopnost pracovat v týmu a zlepšují jejich komunikační dovednosti. Na rozdíl od času stráveného na telefonu nebo počítači, deskové hry vyžadují osobní interakci, což podporuje hlubší mezilidské vztahy.

Podpora emocionálního rozvoje

Deskové hry mohou být také přínosné pro emocionální rozvoj dětí. Pomáhají dětem naučit se zvládat frustraci, trénují trpělivost a učí je, jak se vyrovnat s výhrou i prohrou. Tyto zkušenosti jsou důležité pro budování odolnosti a zdravého sebevědomí.

Vztah dítěte se psem může být plný radosti a oddanosti, což je pro emocionální vývoj jedince velmi pozitivní: 

Vytváření rodinných vazeb

Hraní deskových her je skvělým způsobem, jak strávit kvalitní čas s rodinou. Společné hraní vytváří příležitosti pro sdílení zážitků, smích a vzájemnou podporu. Tyto společné chvíle posilují rodinné vazby a vytvářejí vzpomínky, které děti ponesou po celý život. Navíc se děti cítí více propojené s rodiči, což je důležité pro jejich emocionální pohodu.

Zdravější alternativa k digitálním technologiím

I když digitální technologie mohou mít své výhody, jejich nadměrné užívání může mít negativní dopady na zdraví dětí, včetně problémů s očima, spánkem a fyzickou aktivitou. Deskové hry poskytují zdravější alternativu, která nevyžaduje dlouhodobé sezení před obrazovkou a podporuje aktivnější a interaktivnější formu zábavy.

Přibližně pětina českých žáků nedosahuje ani základní úrovně čtenářské gramotnosti. Výsledky potvrdilo i šetření České školní inspekce (ČŠI), které se konalo minulý školní rok. Zapojilo se do něj přes 130 000 žáků na skoro 4000 základních a středních školách: 

Deskové hry jsou cenným nástrojem pro rozvoj dětí, nabízejí mnoho výhod, které digitální zařízení nemohou poskytnout. Podporují kognitivní a sociální dovednosti, emocionální rozvoj a vytvářejí pevné rodinné vazby. Proto je důležité, aby rodiče zahrnuli deskové hry do každodenního života svých dětí, čímž jim nabídnou bohatší a vyváženější způsob trávení volného času.

Tipy na hry pro děti do šesti let: 

| Video: Youtube