Vše se vleče. Tím na povrch vyvěrá jistá neohrabanost kolosu. Ač nezasvěcení, tak takovou podobu EU někdy skrze mediální zprávy vnímáme. A pak ji přirovnáváme dokonce i k monstru, jakým byl Sovětský svaz. Což nás pak oprávněně popudí. Jak už se ale několikrát ukázalo, máme na sami, jako členský stát se svými reprezentanty, i díl viny.

Evropská unie i nám na Českolipsku stále ještě více pomáhá než škodí. Dokonce se na ni naše komunita, obce a veřejné instituce spoléhají. V podpoře, kterou nabízí, vidí téměř jediný způsob, jak spousty pro společnost potřebných věcí zařídit a uskutečnit. Též napravit, co jsme dříve zanedbali. Nejde o propagandu, ale o fakta.

Kde by bez „evropských“ peněz byl třeba barokní klenot – poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici? Náš stát ho dlouhá desetiletí zanedbával. Až 121 miliónů korun od Evropy barokní památku spasilo. Dotace od EU tak zásadně změnilo podobu a osud doteď chátrajícího skvostu a jedinečného kulturního dědictví, které jsme málem promarnili. Do „Perly na Ploučnici“, jak se hornopolickému areálu také říká, bychom měli investovat i dál. Bez čekání na podporu odjinud, i když nejspíš zase EU bude jediná, kdo pomůže. Na obnovu tam ještě čeká překrásný dům arciděkanství a křížová cesta.

Významná podpora z evropských fondů také velmi pomohla i českolipské nemocnici v modernizaci, nebo Skalici u České Lípy s přístavbou školy. Každý se může přesvědčit. Všechna zmíněná tři zvelebená místa se v uplynulém týdnu představila veřejnosti. Jen díky penězům EU začínají sloužit nám všem. Ohrnování nosu a nepodložené soudy nad společnou Evropou nejsou namístě.