Nakládání s vakcínami v kraji nyní zpochybnili příznivci hnutí ANO z České Lípy. Opřeli se mimo jiné o zjištění veřejnoprávního rozhlasu, že 45,5 % vakcín určených pro LK, čeká v lednici. Krajský koordinátor očkování a radní Vladimír Richter odmítl podezření, že by si kraj z chabých státních přídělů dělal „přehnané“ zásoby vakcín. Tvrdil, že bez rezervy očkovat nejde a ujistil, že vše dobře spočítali. Jinak se prý nepodaří zajistit z množství, které je rozepsáno pro celý kraj, očkování druhou dávkou.

Na druhou stranu, jde o tak vážné téma, s kterým by českolipská starostka, krajská zastupitelka a donedávna i statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová nevystoupila jen pro nějaké předvolební „hry“. Průběh vakcinace a distribuce vakcín v kraji bude mít rezervy dál, i přes snahy LK o dobrou informovanost a organizaci očkovacích center.

Nicméně důtku si kraj - i přes některé pochybnosti - nezaslouží. Jediný, kdo tady na celé čáře selhal je stát a jeho vláda. Ve stavu ohrožení přinesl chaos, beznaděj a o vakcíny (na rozdíl od řady jiných států) se včas nepostaral. Neobhájil tak nejzákladnější důvod své existence – ochranu, bezpečí a zdraví svých občanů.