Pravděpodobně v noci ze šestnáctého na sedmnáctý leden se vyvrátil velký dub letní u dopravního hřiště v České Lípě. Soudí se, že příčinou mohla být podmáčená půda. Narušit jeho stabilitu mohlo i loňské skácení jiného dubu poblíž a následné odkrytí stanoviště tohoto.

Naštěstí strom spadl do oploceného prostoru, kam veřejnost běžně nechodí, a protože v této roční době děti dopravní hřiště nevyužívají (alespoň jsem je tam od začátku letošního roku ještě neviděl, a to máme pracoviště na dohled odtud), nebyly ani ony ohroženy.

Jistě je třeba postarat se o bezpečí a pro jistotu provést kontrolu stavu ostatních stromů. Ale zároveň je nutné zachovat zdravý rozum a nezačít teď bezhlavě kácet vše, co nám přijde pod ruku. Stromů jsou, i přes masivní kácení posledních let, v České Lípě stále tisíce, a tak ani při nejlepší péči nelze zabránit občasnému pádu.

Naštěstí řadu let zpátky nepamatuji, že by ve městě nebo v blízkém okolí způsobil pád stromu něčí smrt nebo těžké zranění. Daleko větší a akutnější hrozbou i pro děti je frekventovaná doprava, která na rozdíl od zdejších stromů lidské životy na svědomí má.

Pád zmíněného stromu je také dokladem, že sebelepší prevence, sebelepší odborné posouzení nemusí být stoprocentní zárukou.

Vždyť odborníci vytipovali jako nejnebezpečnější v této lokalitě zcela jiný strom, a to krásný dub červený před ZŠ Pátova. Byl pokácen těsně před Vánoci, a my už se nikdy nedozvíme, zda by skutečně spadl, nebo zda by tu s námi v pohodě žil, prospíval našemu životnímu prostředí a krášlil je ještě mnoho desítek roků.

PhDr. Miroslav Hudec