Pět brnišťských zastupitelů si od svého stanoviska k chuti těžařů znovu lámat kámen slibuje, že jejich vesnice získá další peníze a výhody, které jim podnikatelé nabídli. Věří také, že těžba přispěje k stavbě obchvatu Luhova. Proč ruku zvedli obšírně vysvětlují v prohlášení. Ale třeba argumentace tím, že je lepší těžit, aby do uzavřeného prostoru u lomu nechodili houbaři, protože tak ohrožují své zdraví je falešná. Stejně jako vysvětlování postoje stavebním boomem, potřebou kamene a solidaritou s jinými místy republiky, kde zásoby kamene dochází. Smysluplnější je názor, že je dobré roztěžený důl upravit, sanovat, nebo že by u lomu byla možná nakládka suroviny přímo na železnici, tak aby ves nesužovaly jízdy těžkých aut. Pět zastupitelů uvěřilo, že firma chce nejen dobývat kámen, ale že zajistí i rekultivaci lokality a otevře tak kopec turistům.

Dílčí signál od pěti zastupitelů jedné vsi sice může mít symbolickou hodnotu v nekonečné úřední mašinérii, ale cesta k novým odstřelům a prvním tunám kamene je stále dlouhá a nejistá. Těžaři, pokud vůbec, tak své sliby a kompenzace obci začnou plnit až v okamžiku, kdy těžbu zahájí. To může trvat roky. Příprava stavby zmíněného obchvatu prakticky ještě ani nezačala. Navíc bude nutné vykoupit řadu pozemků v Novém Luhově. Hrozí vleklá správní řízení a soudy. Tři roky do dalších komunálních voleb utečou rychle a je téměř vyloučené, že do té doby těžař povolení k těžbě získá.

I ti z místních, kteří proti prachu a hluku z lomu nic nemají a těší se na peníze do obecní pokladny, budou zklamáni. Střety kvůli těžbě jsou tak velké a negativní vlivy prokázané, že jediné správné řešení je v podobě sanace kopce a v odpisu zásob kamene.