Podepsalo ji 3300 z nich a novoborský starosta teď dokument předal Ministerstvu životního prostředí ČR. Právě tento vrcholný úřad státu nedávno požehnal plánu energetikům vymýtit v chráněné oblasti lesy, nalít do země tuny betonu a vztyčit železná monstra s dráty.

Část lidí si na nekompromisní styl ČEZu v kauze sice zvykla, ale nechápe, proč instituce určené k ochraně přírody a životního prostředí jako je stejnojmenné ministerstvo nebo Správa CHKO bez skrupulí mění stanoviska ve stejné věci a neměnném stavu. Je podezřelé, když jednou tvrdí, že kolosální stavba přírodu a krajinu drsně poškodí a pak opak. Občané apelují, aby ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) prověřil již vydané souhlasné stanovisko EIA. A dohlédl na respekt k zákonu při posouzení dopadů díla na krajinný ráz, životní prostředí, pohodu bydlení obyvatel a na veřejné zdraví. Zároveň aby zajistil nové objektivní posouzení tak, aby nebyly okatě protěžovány stožáry.

Ilustrační fotografie.
Petici požadující podzemní vedení na Novoborsku podepsaly tisíce lidí

Signatáři petice žádají, aby elektřina procházela kabelem v zemi, ideálně přes celé území CHKO a zejména přes novoborskou část Arnultovice a Skalku, kde se trasa dotkne domů. Podle lidí ČEZ nepokrytě a sobecky prosazuje jen variantu se stožáry. A to, co by si nedovolil u Prahy a už vůbec kdekoliv v sousední zemi chystá Lužickým horám. Přesvědčit ovšem ministerstvo životního prostředí, aby začalo deptané životní prostředí chránit a nedovolilo zde kácení tisíců stromů bude těžké.

Novoborští nechtějí omezovat rozvoj Šluknovska, kde jsou potíže s elektřinou a kam mají dráty vést. Jen požadují, aby byl dodržen zákon bez výjimek a minimálně pár set metrů kabelu u města. Pokud takového kompromisu nejsou zástupci státu a jeho ČEZu schopni, pak nemají na svých postech co dělat. Přesně kvůli takovému jednání ztrácí občané víru ve svůj stát.