Podepsalo ji 3300 z nich a novoborský starosta teď dokument předal Ministerstvu životního prostředí ČR. Právě tento vrcholný úřad státu nedávno požehnal plánu energetikům vymýtit v chráněné oblasti lesy, nalít do země tuny betonu a vztyčit železná monstra s dráty.

Část lidí si na nekompromisní styl ČEZu v kauze sice zvykla, ale nechápe, proč instituce určené k ochraně přírody a životního prostředí jako je stejnojmenné ministerstvo nebo Správa CHKO bez skrupulí mění stanoviska ve stejné věci a neměnném stavu. Je podezřelé, když jednou tvrdí, že kolosální stavba přírodu a krajinu drsně poškodí a pak opak. Občané apelují, aby ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) prověřil již vydané souhlasné stanovisko EIA. A dohlédl na respekt k zákonu při posouzení dopadů díla na krajinný ráz, životní prostředí, pohodu bydlení obyvatel a na veřejné zdraví. Zároveň aby zajistil nové objektivní posouzení tak, aby nebyly okatě protěžovány stožáry.

Signatáři petice žádají, aby elektřina procházela kabelem v zemi, ideálně přes celé území CHKO a zejména přes novoborskou část Arnultovice a Skalku, kde se trasa dotkne domů. Podle lidí ČEZ nepokrytě a sobecky prosazuje jen variantu se stožáry. A to, co by si nedovolil u Prahy a už vůbec kdekoliv v sousední zemi chystá Lužickým horám. Přesvědčit ovšem ministerstvo životního prostředí, aby začalo deptané životní prostředí chránit a nedovolilo zde kácení tisíců stromů bude těžké.

Novoborští nechtějí omezovat rozvoj Šluknovska, kde jsou potíže s elektřinou a kam mají dráty vést. Jen požadují, aby byl dodržen zákon bez výjimek a minimálně pár set metrů kabelu u města. Pokud takového kompromisu nejsou zástupci státu a jeho ČEZu schopni, pak nemají na svých postech co dělat. Přesně kvůli takovému jednání ztrácí občané víru ve svůj stát.