Zaměřuje se na děti i kulturu, vadí jí zejména migrace mezi městy a roztříštěnost. Snaží se dovést romské obyvatele k zájmu o dění a odpovědnosti za sebe, svou rodinu a společnost. „Mladí Romové se začínají sdružovat, zajímat se o politickou sféru a jsou otevření vzdělávat se v této oblasti. A my jsme rádi, že jim můžeme poskytnout prostor pro iniciativu a vlastní realizaci,“ řekl koordinátor Ján Lányi.

Jedním z důležitých cílů je začlenění romské komunity do společnosti. Jedním z nástrojů, který napomáhá plnit poslání, je přiblížení romské kultury a každodenního života ostatním. Na konci srpna proběhne Letní festival cizinců a národnostních menšin a v říjnu odložené oslavy Mezinárodního dne Romů.

Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje se zaměřuje i na představovávní romské kultury a pořádání volnočasových aktivit pro děti.
Koalice pomáhá Romům v Libereckém kraji. V srpnu bude workshop a festival

Právě podobné akce napomáhají k proniknutí do světa minorit a ukázání, že odlišnost není vždy na škodu. Nedávno se uskutečnilo i první komunitní setkání, na které se kromě romských příslušníků dostavili i lidé z řad majority.

Tolerance a solidarita by se měly stát součástí našich životů. A ne slepá nenávist a diskriminace. Prohlášení Křečka v souvislosti s celosvětovou iniciativou Black Lives Matter z pozice ombudsmana nebylo zrovna vhodné. Právě on by se měl na základě své funkce starat o ochranu před diskriminací a nikoliv přilévat olej do ohně.