Od roku 2018 se dobrovolníkům v těchto oblastech daří pravidelně získávat věrohodné důkazy o trvalém pohybu vlků, ať už se jedná o stopní dráhy či trus. V loňském a letošním roce se tyto důkazy podařilo doplnit a potvrdit i jasnými záběry vlků z fotopastí a opakovanými nálezy stopních drah.

Vlci napomáhají pomáhají s regulací počtu divoce žijících kopytníků a malých šelem. Z jejich návratu se tedy kromě ochranářů radují i lesníci.

Menší radost však mají chovatelé, jelikož příchod této šelmy do nových oblastí může být doprovázen útoky na hospodářská zvířata. Ta jsou díky potlačeným instinktům jednoduchou kořistí.

Vlk do přírody prostě patří. Jeho návrat nijak neohrožuje člověka, navíc pomáhá lesům. Přesto je obava chovatelů pochopitelná. Místo slepého strachu ale mohou využít prostředky z Operačního programu Životní prostředí a lépe zajistit svá stáda. Šelmu aktuálně ohrožuje nelegální pytláctví a doprava. Nepotřebují dalšího nepřítele…