Liberecký kraj patří k oblastem, kde se trvale usídlila vlčí smečka. Kromě Českolipska se pohybují v oblasti Jizerských a Lužických hor a Frýdlantska. Jejich výskyt potěšil ochránce zvířat, hnutí Duha dokonce připravuje školení pro nové mapovatele v rámci Vlčích hlídek. Dobrovolníci tak pomáhají sběrem trusu či srsti chráněných šelem zjišťovat informace o jejich genetickém původu či potravních návycích. Nálezy stop pomáhají ochraně těchto druhů. V neposlední řadě odhalují prostorové nároky zvířat, způsob využívání krajiny a kořisti i nároky na ochranu citlivých klidových území, které šelmy potřebují pro rozmnožování a výchovu mláďat.

Najdou se však tací, kteří úplně nad touto situací nejásají. Například hospodáři, kteří se musí popasovat s útoky šelem na hospodářská zvířata. Vlci, kormoráni a vydry napáchali loni v Libereckém kraji škody za více než 1,5 milionů korun.

Vlk v Lužických horách, červenec 2021.
Vlčí hlídky nabírají nováčky. Pomohou mapovat vlky na severu Čech

Do krajiny patří jak vlci, tak i hospodářská zvířata. Šelmy pomáhají regulovat přemnožená prasata divoká, srnce či jeleny, která okusem působí velké škody lesníkům i zemědělcům. Na druhou stranu hospodáři mají právo na bezpečný chov svých stád. V tomto jim poslouží různé možnosti zabezpečení stád. ať už se jedná o pastevecké psy či mobilní elektrický ohradník. V případě napadení stáda mají právo na kompenzaci škody. Soužití představuje nejideálnější způsob řešení situace, rozhodně lepší než svévolné střílení přísně chráněného tvora.