Z důvodu trvající nouzového stavu neproběhne místní referendum, ve kterém by obyvatelé obce Brniště rozhodli o osudu Dohody o kompenzacích s těžařskou společností Kamenolom Brniště. Rozhodnutí bude závazné, bude-li pro něj hlasovat nadpoloviční většina oprávněných voličů, kteří ho zúčastní.

Konat by se nemuselo, kdyby zastupitelé obce loni na podzim neotočili a těsným poměrem hlasů 5:4 nepodpořili obnovení těžby. Výhody podle nich převáží nad nevýhodami. Jinými slovy, peníze na prvním místě. Těžařská společnost totiž každoročně odvede do rozpočtu obce 4,5 milionu korun.

Proti rozhodnutí zastupitelstva se zvedla vlna odporu ze strany aktivistů, kteří začali podepisovat petiční archy. „Většina zastupitelů neakceptuje názor občanů. Okolní obce dotčené těžbou se aktivně brání a snaží se těžbu zastavit “ řekla zmocněnkyně přípravného výboru Lucie Kotrbatá.

Podle spolumajitele kamenolomu Jiřího Čecha je odpor k těžbě zbytečný a ovlivněn negativní zkušeností z minulosti, kdy probíhaly komorové odstřely spjaté s prachem a nadměrnou dopravou.

V sálodouhém sporu zatíženém úředničinou se může lehce ztratit laik. Těžba se jednou povoluje, podruhé zakazuje, pak se objeví těžební výjimka. Původní stanoviska se mění s vidinou peněz a vírou v dodržení slibů. Ve všem tom zmatku se ale zapomíná na to hlavní, a to je respekt k přírodě a krajině. Ten by měl být na prvním místě. Těžaři by se měli vzdát své snahy a dát prostor k rekultivaci kopce. Žádné finanční výnosy nestojí za poškození krajiny a negativní dopady na kvalitu života okolních obyvatel.