Hospodaří obstojně, ale na investice si nevydělá. Peníze ze zdravotního pojištění k tomu použít nemůže. Přitom dražší je všechno. Nemocnice obnos využije na rekonstrukci chirurgického oddělení, které plánuje vybavit novým nábytkem, instalacemi a také inovovat sociální zařízení. Vylepšení vyjde na bezmála čtyři milióny korun.

Město ovšem nemocnici podporovalo i v minulých časech, ačkoliv jejích služeb využívá rozsáhlejší region s více než sto tisíci obyvateli. Spádová nemocnice v České Lípě je majetkem kraje, který se o ni před pár roky, po dlouhých letech, kdy citelně zchátrala, začal dobře starat. Navenek už září a vypadá moderně. Uvnitř je ovšem potřeba dál hasit různé poruchy, havárie nebo vylepšovat jednotlivá oddělení. A shánět na to koruny.

Hlavní budova Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.
Zastupitelé Lípy finančně podpořili českolipskou nemocnici i sociální služby

Chybou je, že podobně jako většina spádových nemocnic v Česku si v stále nereformovaném systému na obnovu, vybavení, rozmach nedokáže vůbec vydělat. Chybou je, že stát, který zajišťuje pouze chod fakultních nemocnic, jen mluví o přebujelé síti českých nemocnic. Ta pohlcuje a rozmělňuje miliardy a kvalitu nezaručuje. Bohužel, jde o politikum a tak redukce sítě nepřišla. A tím ani pomoc velkým spádovým nemocnicím. Těm by dále pomohl k investicím i příjem alespoň minimální spoluúčasti pacientů, kterou ale politici zrušili.

V zájmu nás všech by měl stát zavést do systému řád a rozum. Přes dotace od kraje i získané granty z evropských peněz je smutné, že ředitel špitálu se nemá kam obrátit a dál se musí u radnic doprošovat pro nemocnici přilepšení. Ostatně, takové úsilí by mělo svůj význam, kdyby se k podpoře „své“ nemocnice rozhodla i ostatní města a obce v okrese.