Politikům a úředníkům jsme lhostejní, vše řídí jen mocenské zájmy a peníze, míní lidé ze Skalice u České Lípy. Kvůli oživenému tématu stavby přeložky silnice I/9 se obávají o své domovy i krajinu. Vyvolali proto shromáždění se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), projekční firmy Valbek a krajského úřadu.

Kritizovali, že o přípravě, změnách záměru přeložky I/9 mezi Lípou a Novým Borem se neměli doprošovat, ale získat je o léta dříve - především od svého starosty, který s nimi o tématu nekomunikoval, i od dalších politiků či ŘSD. Řada obyvatel tak nevěděla jak má trasa vypadat, proč byla rozšířena na tři proudy, nebo proč na silničce k zapadlé Slunečné, teď vznikne nesmyslně veliká křižovatka. Jiným už došlo, že ani přeložkou ve vsi aut neubude, naopak.

Ve věci zaráží fakt, že krajský úřad v roce 2017 rozhodl, že na tak obří stavební dílo nežádá zpracování EIA. Lidé se teď ptají, zda si tehdy chtěli na kraji jen ušetřit práci nebo šli na ruku investorovi, protože stavba tak ovlivňující přírodu a životní prostředí by novou EIA měla vyžadovat. Důvěra se do vsi hned tak nevrátí, ale otázku EIA je nutné vrátit do hry, neboť jak na shromáždění ve Skalici zaznělo, projekt přeložky patří z více úhlů pohledu do minulého století.

Tvrzení zástupce ŘSD, že je jedinou alternativou novostavba volnou krajinou, že z hlediska technického se s silnicí I/9 nedalo a nedá nic jiného dělat, nelze věřit. Vypovídalo by o neschopnosti našich projektantů, stavitelů silnic a mostů, že si neporadí. Což rozhodně pravda není. Mocensky tlačená snaha „prolít“ 11 km krajinu betonem a asfaltem je zlo. Zácpy v České Lípě stejně nevyřeší. Problém zastaralé I/9 by „stavaři“ jistě v rámci stávající trasy dokázali už dávno zvládnout s důmyslem, jasným efektem a mnohem levněji. Dávno by ulevili městu, životnímu prostředí i státní kase. Speciální tým vyšetřovatelů by měl zjistit, kdo a proč tomu léta bránil.