Vášně k tématu teď otevřela zpráva, že radní zadali zakázku na zpracování srovnávací studie pro novou etapu revitalizace sídliště Špičák. Ta začala již v roce 2015 a občané, co měli zájem, o ní mohli diskutovat.

Radní nyní v rámci studie žádají vytipovat místo pro první parkovací dům v České Lípě. Navrhují, aby odborníci posoudili, zda je lepší ho postavit u otočky autobusů v Dlouhé ulici, nebo na louce pod denním stacionářem v Hradecké ulici, obojí v centru nejlidnatějšího sídliště.

Postavit takovou budovu k parkování uprostřed Špičáku by nebylo správné. Pravdu má zastupitel Roman Málek v tom, že středy sídlišť by se měly stát oázou klidu plné zeleně, míst ke sportování, rekreaci, setkávání a odpočinku obyvatel. S tím, že město, co nejvíce parkovacích míst odsune mimo lidské domovy, tedy na okraje sídlišť.

Nelibost jistě projeví část motoristů, kteří by museli k svému zaparkovanému vozu docházet třeba pět, deset minut. Taková polemika je zbytečná. Zvládnutí krizového stavu bychom „řečněním“ zase jen odsouvali do nekonečna.