Sdružení tří firem by své dílo za více než 100 milionů mělo zvládnout do roku 2023. Po dlouhých desetiletích rozpadu a zkázy mají vrátili krásu alespoň jižnímu křídlu tohoto barokního klenotu. Podle odborníků dokonce tento hospodářský dvůr svou historickou hodnotou převyšuje přilehlý zákupský zámek.

Milovníky památek a místní patrioty zároveň může potěšit i příslib, že jsou přichystané i peníze na provizorní zajištění střech, krovů a zdí i ve zbývajících křídlech, s nimiž projekt zásadního zvelebení zatím nepočítá. Urychlení restaurování stavby, v podobě, která teď začne na jižním křídle, by mohlo dojít jen s přísunem dalších desítek milionů od státu a velkorysé finanční podpory od Evropské unie.

Díky vstřícnosti kastelána Vladimíra Tregla můžeme ukázat jak aktuálně vypadá nepřístupný komplex unikátního dvora ze 17. století, který byl součástí zámku v Zákupech a od konce monarchie neuvěřitelně zchátral. Právě nyní začíná jeho oprava, u jižního kří
FOTO, VIDEO: Konečně! Stavbaři nastupují, zastaví devastaci barokního dvora

Je možné, že celý proces zahájení obnovy, spuštění nachystané generální rekonstrukce urychlil i zásah vyšší moci v podobě loňského zhroucení části budovy na severní straně hospodářského dvora. Pro zlepšení stavu této, dnes nejohroženější památky v Libereckém kraji, se nic zásadního nedělo za žádné éry Československa. Náš stát se nechoval jako řádný hospodář, ani jako dědic cenného odkazu.

Nechal skvost padat. Připustil selhání za socialismu i po něm, kdy dvůr ponechal spekulantům. Dnešní nástup stavbařů do zdevastovaného díla slavných Italů z časů baroka Giulia Broggia a Giovanni Domenica Orsi, je příslibem, že éra tohoto novodobého barbarství končí.