Společnost Valbek, která pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zajišťuje projekční práce a dokumentaci, nedávno požádala o územního rozhodnutí k třetí etapě přeložky silnice I/9. Z Dolní Libchavy do Nového Boru. Aktuálně ještě usilují o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Proti tomu se teď ale postavili zastupitelé dotčených obcí - Horní Libchavy a Skalice u České Lípy. Řízení se týká výjimky z ochrany 44 druhů zvláště chráněných druhů živočichů, kteří žijí v trase chystané megastavby.

Výhled na Ronov obyvatelům Blíževedel zůstane, výhled z Ronova se může zásadně změnit.
Podpisů pod peticí proti přeložce silnice z Liběchova na Českolipsko přibývá

Vnucovaný projekt nenabízí žádnou alternativu a ke všemu je zastaralý. V řadě ohledů neodpovídá dnešním poměrům v dotčené území. Pomineme-li znehodnocení přírody a rekreačního charakteru území, hlavní je, že v řešení dopravní situace v okresním městě nijak extra nepomůže. Faktem také je obří nárůst předpokládané ceny stavby.

Jen zmíněný úsek nyní ŘSD tipuje na více než 1,6 miliardy korun. Skutečná cena vyšplhá výš, neboť asi na žádnou dopravní stavbu v ČR nevystačila původně vypočítaná částka. Zkrátka, když porovnáme "náklady a výnosy" projektu, není to nic než prodělek a plýtvání.

Místostarosta Skalice u České Lípy Josef Hrdlička (vlevo) a radní Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek při obhlídce míst mezi Skalicí a Horní Libchavou, kterých se má dotknout zamýšlený obchvat.
Horní Libchava a Skalice zpochybňují plány na stavbu přeložky silnice I/9

Navíc, dnes by ve prospěch stavby nejspíš nevyzněla ani EIA. Platnost té původní vypršela a ŘSD se pro jistotu vyhnulo zpracování nové. Místo toho udělali tzv. Zjišťovací řízení, které je více benevolentní. Hlavní aktéři řeší jen svůj byznys, hrozí vyvlastňováním polí, zbytečný projekt tlačí za každou cenu. Měli by říci rovnou, že nejde o lidi, přírodu, ale jen a jen o velké peníze.