Je správné, že současní lídři Libereckého kraje do vleklého sporu o přežití nebo zničení hory teď vstoupili iniciativou, která může být cestou k odpisu ložiska kamene na Tlustci. Tento způsob řešení se zdá být rozumný, reálný i kompromisní. Ať si těžařská a betonářská lobby lamentuje, jak u nás kámen chybí.
Jelikož vše pod zemí patří státu, krajská samospráva teď hodlá zaslat ministerstvu průmyslu a obchodu dopis se žádostí o odpis zásob kamene na kopci Tlustec. Zkusme věřit, že toto nejnovější odhodlání krajských politiků zabránit lámání, odstřelům tun kamení z jedinečné krajinné dominanty, vydrží i po podzimních volbách do zastupitelstva Libereckého kraje.

I přes fakt, že Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu LK před časem těžaři povolil důležitou výjimku, kterou nedávno po pochybných názorových přemetech potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí ČR. Politická reprezentace kraje si ale začala uvědomovat, že problém a názor veřejnosti není možné přehlížet. Stejně jako fakt, že už nejde jen o staré osobní střety či šarvátky s ekologickými aktivisty, kteří především o záchranu hory již léta usilují. Sice ve svém prohlášení nehovoří o vodě, tvorech, životním prostředí, jen o souvislostech s dopravou, ale i tak „hurá“!

Kraj zdůraznil že pokračování těžby v plánovaném rozsahu a s ní související doprava poničí krajské silnice v širokém okolí. Obnovení prací v lomu označil za nepřijatelné. Jak velkou váhu bude vedení kraje mít u ministerstva průmyslu v Praze, které má na povolení hornické činnosti zásadní vliv se teprve ukáže. Jistě účinnou pomocí by mohli být zejména hlasy a aktivity poslanců vládního ANO z našeho kraje. Už dlouho o nich nevíme. Tlustec potřebuje podporu od všech, co mají tu moc ji poskytnout. Sobě i svým dětem by tak postavili krásný pomník.