Zaměstnaly spousty hasičů, záchranářů a policistů. Malérům tohoto typu nelze zabránit. Úřady by se ale měly pokusit dostat podobné provozy z obydlených lokalit. Varováním je, že chemikálie „bouchly“ tam, kde to málokdo předpokládal. Nikoliv v nějaké pokoutní dílně, ale v renomované a prověřované firmě na zpracování odpadů. Sama o sobě uvádí, že účelem jejího podnikání je vytvářet čisté životní prostředí. Tvrdí, že používá moderní technologie a nabízí čistě ekologické řešení v problematice v nakládání s odpady.

Každopádně zkušenosti má a je ověnčena certifikáty kvality a deklaruje svou odpovědnost za přírodu. Po mimořádné události si ale nejvyšší šéf společnosti neuměl její příčinu vysvětlit:„Při běžné každodenní činnosti stabilizace nebezpečných odpadů nastala nepředvídatelná a nám prozatím nevysvětlitelná chemická reakce, která měla za následek výbuch s následným zahořením,“ přiznal.

Z jeho informací vyplývá, že úpravna odpadů využívá metody chemické neutralizace odpadů a vápenocementové stabilizace, při které jsou cement nebo odprašky z výroby cementu využity jako chemické činidlo, které mění nebezpečnost složek odpadu a transformuje nebezpečný odpad na odpad, který již dále není nebezpečný. Zaštiťuje se též tím, že provoz v Hamru na Jezeře vlastní veškerá oprávnění.

Právě pro nevyzpytatelnost reakcí nemají podobné, byť sebevíce sofistikované průmyslové provozy podnikat v obytných zónách a obcích jako Hamr na Jezeře. Byznys s odpady je tam nevhodný i proto, že okolí je malebným letoviskem, rekreačním klenotem kraje. Nelze totiž vyloučit, že přes všechna dobře míněná opatření se podobné nehody nemohou zopakovat. Neštěstí pak může dosáhnout mnohem větších rozměrů.